• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Listopadové zasedání

značka:
OlK 17/2014
složka:
Krajské fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
krajské předsednictvo, Lukáš Kapucián, Radim Studený, Jakub Nepejchal
agendy:
rozpočet, odbory, ukončení členství, místní sdružení
založeno:
2014-11-17

vlákno, pad

Usnesení

 • Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu podniknout kroky k získání užitečného majetku(stan, kabel) z komunálních kampaní.
 • Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu sestavit krajský rozpočet tak, aby určení prostředků mezi místním a krajským sdružením kopírovalo pravidla pro účelové určení peněz mezi centrem a krajem.
 • Radim Studený byl jmenován členem krajského administrativního odboru.
 • Skupina členů nominuje Jakuba Nepejchala do volby vedoucího krajského personálního odboru.
 • Krajské předsednictvo bere na vědomí ukončení členství Lukáše Kapuciána z důvodu dlouhodobého nezaplacení členského příspěvku.
 • Krajské předsednictvo bere na vědomí přestup Petra Bajgara do krajského sdružení Pardubický kraj.

Úkoly

 • Krajské fórum ukládá Tomáši Karlíkovi aby se podval na film Pulp Fiction.:-D
 • Krajské fórum ukládá VLastimilu Holíkovi aby si přečetl Stopařova průvodce po galaxii.

Zápis

Zasedání proběhlo v salónku hospody Rafanda v Zábřehu. Vzdáleně přítomní se účastnili přes piratepad.

Přítomní

Členové krajského předsednictva:

Martin Šmída, Martin Švadlenka

Členové krajského fóra:

Tomáš Karlík, Jakub Nepejchal(MP Ol), Vojtěch Pikal(RP, AO OlK), Radim Studený(MP PiT), Vlastimil Holík(MP Ol), Tomáš Lacina, Michal Blaho

Vzdáleně přítomní: Jakub Burget(RV), Miloš Reiter
Hosté:
Vratislav Krejčíř (KSZLK)
Činovníci:
 • Předsedající: Martin Šmída
 • Zapisovatel: Tomáš Karlík

Program

 1. Pořad zasedání fóra
  1. stručný report z místních sdružení
  2. aktivity a rozpočet na příští rok (majetek)
  3. PaRo projekty
  4. stručný report z činnosti odborů a plán do budoucna
 2. Pořad zasedání předsednictva
  1. přijímání a vylučování členů
  2. hospodaření do konce roku a v roce příštím.

Zasedání krajského fóra

Návrh na pořad jednání fóra:

 1. stručný report z místních sdružení
 2. aktivity a rozpočet na příští rok (majetek)
 3. PaRo projekty
 4. stručný report z činnosti odborů a plán do budoucna

Návrh na pořad krajského předsednictva:

 1. přijímání a vylučování členů
 2. hospodaření do konce roku a v roce příštím

Pořad byl schválen konsenzem

Určen zapisovatel - Tomáš Karlík
Určen předsedající - M. Šmída.

stručný report z místních sdružení

MS Pir. tvrz.
získali jsme mandát v Majetíně, v Brodku nikoli
Zatím jsem nepoložil fci předsedy, bude nová volba předsednictva
chceme víc členů
chci udělat schůzi v neděli (23.11.)

Martin Punkie Šmída: Report ze zastupitelstva v Majetíně.
Bylo mi přislíbeno že budou zveřejňované zvukové záznamy a zápisy ze schůze zastupitelů. Snad mým aktivitám nebude nikdo bránit. Už je v kontrolní komisi. Nebylo mu dovoleno nic jiného. Mluvil se starostkou o pirátských tématech. Prej nastrčená starostka, kočka.

MS Přerov:
Tomáš Karlík:
rozšíření základny:
Vedu Paro projekt Tovačov. Do tří let očekávám schopný víceúčelový areál. v koalici je aktivní Švadlenka.

Švadlenka: komise pro otevřenou radnici vznikne, jsem navržen na předsedu. Chybí smlouvy dceřiných společností a smlouvy se subdodavateli. Analýza softwaru.

MS Olomouc:
Získali jsme 3 zastupitele, proběhlo zasedání a děláme amatérské audiovizuální záznamy i online přesnos. Město chce udělat výběrové řízení na zveřejňovatele a zprostředkování audiovisuelních záznamů. Chceme záznamy publikovat jako úřední dílo - vhodná licence.
Postupně rozšiřujeme členskou základnu. Máme nového aktivního člověka Miloše Zmeškala, který se dlouhodobě zajímá.
Předsednictvo rezignovalo, Jakub Nepejchal obhájil předsednictví. Vlastimil Holík jako nový místopředseda a Miloš zmeškal jako 2. místopředseda.
Námět na PARO projekt - festival svobodných filmů v Olomouci.

MS Prostějov:
Nikdo přítomný, ale v zastupitelstvu je Petr Kapounek, zdá se že mají spoustu práce (boj s komančema).

Aktivity a rozpočet na příští rok

Vojta Pikal: na wiki máme vypsán majetek.
M Šmída: Co se týká rozpočtu, navrhuju dát větší pravomoce místním sdružením v rámci hospodaření s penězi.

M Blaho: Námět na uspořádání hudební společenské akce, někdy v červenci v Olomouci v Letním kině.

Majetek:
Olomoucké krajské předsednictvoHospodaření krajského sdružení olomouckého krajeSoupis movitého majetku

Majetek (neevidovaný):

 • Švadla: dvě vlajky
 • Tomáš Karlík: 1 vlajka
 • U Čerta: 1 vlajka
 • Jakub Nep: 7 vlajek
 • Jakub Burget: 2 Vlajky a navíc banner PIRÁTSKÁ TVRZ
 • Karlík: Eurovolby Baner - Pirátská strana, Evropa nové generace 24 pirátských stran v Evropě (Prostějovské)
 • Prodlužky: 1x v eurovolbách - Má Změškal, krajsou červenou dlouhou a ještě nějaké další. Odnášel celou bednu z Čerta
 • Švadla: 100m měděného kabelu - 6000,-

Požizování zbytkového majetku z kampaní:

Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu podniknout kroky k získání užitečného majetku(stan, kabel) z komunálních kampaní.

 • PRO: 9+2 vzdáleně
 • PROTI: 0
 • Zdržuje se: 1

Schváleno většinou přítomných členů.

Sestavení rozpočtu
Sestavování krajského rozpočtu

Švadla: Bylo by otřeba školení na redmine - systém pro úkoly tak aby se co nejvíce členů zaregistrovalo a mohlo to fungovat. VP: Budu to tlačit do stranického rozpočtu.
V. Pikal: Návrh na rozložení členských příspěvků. Něco pro Kraj, něco pro místní sdružení a zbytek pro stranu. 70% pro stranu a 30% pro kraj. Následně z 30% pro kraj se přerozděluje stejným poměrem 70/30 mezi kraj a místní předsednictva.

Krajské fórum ukládá krajskému předsednictvu sestavit krajský rozpočet tak, aby určení prostředků mezi místním a krajským sdružením kopírovalo pravidla pro účelové určení peněz mezi centrem a krajem.

 • PRO: 6+1 vzdáleně
 • PROTI: 0
 • Zdržuje se: 3

Usnesení bylo schváleno vetšinou přítomných členů.

PaRo projekty

Jakub Nepejchal: Nápad pro projekt festivalu svobodných filmů.
M. Šmída: Námět na projekt, nahrávací studio pro širší veřejnost a pro kapely, pod podmínkou vydávání hudby v licenci creative commons.
Další námět: Podporovat kapely při nahrávání hudby ve studiu pod podmínkou vydání hudby v CC, nebo aspoň část
Další námět: Vytvořit databázy fotek, které by byly v commons databázy volně ke stažení.

filmový festival Olomouc

stručný report z činnosti odborů a plán do budoucna

AO: VP: nestíhám, jsem v rezignaci. Publikoval jsem zápisy.
PO: čekáme na zájemce
MO: Dom. Burget není
TO: Bartovič, Foltýn

Krajské fórum ukládá Tomáši Karlíkovi aby se podval na film Pulp Fiction.:-D

všeci' PRO

Michal Blaho navrhuje usnesení o tom, že Zeman je kunda.
M. Šmída (odpoved): „Já mám kundy rád, ale Zemana rád nemám.“

Krajské fórum ukládá VLastimilu Holíkovi aby si přečetl Stopařova průvodce po galaxii.

Radim Studený je přijat do AO.

V. Pikal navrhuje nominaci J. Nepejchala jako vedoucího PO. (je potřeba 7 lidí) - (zatím 8 Pro)

Skupina členů nominuje Jakuba nepejchala do volby vedoucího krajského personálního odboru.

Podporují: Vojtěch Pikal, Michal Blaho, Tomáš Karlík, Martin Švadlenka, Radim Studený, Martin Šmída, Vlastimil Holík, Miloš Reiter.

J. Nepejchal si bere čas na rozmylšenou.

Zasedání krajského předsednictva

přijímání a vylučování členů

nepřijímáme nikoho.

 • Bereme na vědomí ukončení členství Lukáše Kapuciána z důvodu dlouhodobého nezaplacení členského příspěvku.
 • Bereme na vědomí přestup P. Bajgara do KS Pardubický kraj.

hospodaření do konce roku a v roce příštím

hospodaření: co se neutratí, se přesune do příštího roku. nebudeme bezhlavně utrácet.

PKS ukončeno 16:50

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.