• virtual_user has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Zasedání celostátního fóra v Praze

značka:
CF 28/2014
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Vladislav Tobias Esner
agendy:
volba RP, změna stanov, finanční správa
založeno:
2014-08-03

Celostátní fórum se na zasedání konaném dne 2. 8. 2014 v Praze usneslo takto:

 1. Celostátní fórum schvaluje výroční finanční zprávu.

  Výroční finanční zpráva

 2. Celostátní fórum schvaluje následující změnu stanov:

  Z čl. 8 odst. 3 stanov se vypoušti část za středníkem „nemohou-li se ho z kapacitních důvodů zúčastnit všichni, kdo o to mají zájem, omezí předsednictvo účast s hlasovacím právem na všechny, kdo vykonávají funkci volenou celostátním fórem, členy s volenou funkcí za stranu v ústředních orgánech státní správy a na delegáty z krajů. Předseda strany stanoví s oznámením zasedání i počet delegátů z krajů poměrně k počtu jejich členů tak, aby na celostátním fóru tvořili delegáti z krajů většinu. Kraje vysílají delegáty na základě poměrného zastoupení názorů.“.

 3. Celostátní fórum volí republikové předsednictvo ve složení Ing. Lukáš Černohorský (předseda), Bc. Vojtěch Pikal (1. místopředseda), Dominika P. Michailidu (2. místopředsedkyně), PaedDr. Ivo Vašíček (3. místopředseda), Tomáš Vymazal (4. místopředseda).

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.