• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání republikového předsednictva, Praha, 1.2.2014

značka:
RP 3/2014
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
PhDr. Lenka Wagnerová
účastníci:
celostátní fórum
agendy:
zápis

Usnesení

 1. Republikové předsednictvo dává za úkol Ivanu Bartošovi uzavřít smlouvu (v navrženém znění) o zastupování ve sporech s kolektivními správci vs. občané s panem JUDr. MgA. Michalem Šalamounem, Ph.D., a to do 5. 2. 2014. Ivan Bartoš zajistí zároveň tiskovou zprávu a propagaci této skutečnosti veřejnosti ve spolupráci s MO. Financování bude realizováno z rozpočtové položky Právní služby (služba splňuje podmínky čerpání peněz z veřejných zdrojů.)
 2. Republikové předsednictvo souhlasí s podáním ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl návrh na neplatnost voleb (5% volební klauzule a volební kraje). Republikové předsednictvo pověřuje Jakuba Michálka realizovat tento záměr. Medializace bude zajištěna ve spolupráci právního týmu, RP a MO.
 3. Republikové předsednictvo se usneslo na následujícím návrhu republikovému výboru: „Republikový výbor se na návrh republikového předsednictva usnesl takto: Vyhlašuje se první kolo participativního rozpočtování (kapitola č. 502 v rozpočtu strany na rok 2014): a) Termín pro přihlášení projektů: měsíc od vyhlášení kola participativního rozpočtování; b) Rozpočtový strop v tomto kole: 210 000 Kč; c) Počet hlasů každého člena: 3 hlasy, z toho pro jednu přihlášku nejvýše 1 hlas; d) Částka připadající na jeden hlas: 200 Kč; e) Nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektu: 31. 12. 2014. Po vyhlášení prvního kola participativního rozpočtování se finančnímu odboru ukládá vyznačit v odpovídající rozpočtové kapitole podkapitolu pro toto kolo participativního rozpočtování.“
 4. Republikové předsednictvo potvrzuje původní záměr zřídit v Praze kontaktní centrum Pirátů pro kontakt s veřejností a pro poskytování služeb veřejnosti. Toto centrum bude společný projekt RP a KS Praha. Uvedený společný záměr RP a KS Praha projedná s Republikovým výborem Ivan Bartoš.
 5. Republikové předsednictvo nominuje Václava Klecandu jako kandidáta pro volbu vedoucího TO.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
Přítomní hosté:

Jednání zahájil předsedající Ivan Bartoš v 9.25 hodin. Zapisovatelem byla ustanovena Lenka Wagnerova.

Pořad jednání

1. právní zastoupení ve sporech s kolektivními správci

Rozprava o návrhu Ivana Bartoše domluvit spolupráci s JUDr. MgA. Michalem Šalamounem, Ph.D..

Usnesení:

Republikové předsednictvo dává za úkol Ivanu Bartošovi uzavřít smlouvu (v navrženém znění) o zastupování ve sporech s kolektivními správci vs. občané s panem JUDr. MgA. Michalem Šalamounem, Ph.D., a to do 5. 2. 2014. IB zajistí zároveň tiskovou zprávu a propagaci této skutečnosti veřejnosti ve spolupráci s MO. Financování bude realizováno z rozpočtové položky Právní služby (služba splňuje podmínky čerpání peněz z veřejných zdrojů.)
 
Pro návrh:

: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., PhDr. Lenka Wagnerová, Michal Havránek, Janka Michailidu, Tomáš Vymazal

Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

2. zajištění kampaně pro volby do EP

Pro zajištění kampaně je třeba najmou manažera kampaně a kreativce. RP vyhlásí (bezprostředně) poptávku personálního obsazení těcto pozic. Postup RP vchází z usnesení RV vzhledem ke kampani do PS z května 2013 - zapojení manažera kampaně, což nebylo v kampani do PS realizováno a ukázalo se to jako značná slabina kampaně.

Manažer kampaně

Zadání/Oblast spolupráce:
  
* tvorba a realizace mediálního plánu kampaně   
* komunikace s mediálními partnery projektu   
* správa mediálních prvků kampaně včetně webových stránek, FB profilů a dalších sociálních sítí v součinnosti s mediálním odborem Pirátské strany
* příprava zadání pro subdodavatele projektu  
* komunikace s dodavateli služeb pro organizace kampaně a jednotlivých akcí   
* příprava tiskových zpráv, tiskových konferencí, článků do médií a vstupů do rozhlasového a televizního vysílání   
* spolupráce s projektovým týmem na projektu jako celku 
Kvalifikace:
  
* kvalitní znalost českého jazyka slovem i písmem  
* reprezentativní vystupování a zkušenosti s vedením jednání   
* znalost práce s PC včetně základní znalosti správy obsahu webových stránek, sociálních sítí a úpravy foto a video  
* zkušenosti z tvorby mediálních plánů, propagace a komunikace s médii (ideálně v oblasti kultury)   
* praktické zkušenosti s vedením mediální kampaně   
* časová flexibilita   
* znalost AJ podmínkou
* orientace v pirátských tématech

Zájemce předloží kariérní životopis, reference, finanční nároky.

Uzávěrka nabídek: středa 5. 2., 24:00 hod.

Nabídky zasílat na e-mail: lenka.wagnerova@pirati.cz, která následně postoupí podklady RP.

RP vybere manažera kampaně do soboty 8. 2. 2014.

Financování: dle smlouvy z peněz na kampaň.

3. Kauza LEGO a další právní kauzy týkající se České pirátské strany

a) Jakub Michálek předává dokumentaci ke kauze LEGO. Právní zastoupení dosud zajišťoval advokát JUDr. Jaroslav Nejtek, a to zdarma.

Jednání 31. 3. 2014. - Zajišťovací řízení.

Předběžné opatření - odvolání - ihned.

Ivan B. navrhuje zajistit právní zastoupení ve sporech týkajících se České pirátské strany. Vypsat výběrové řízení na právní kancelář, která bude zastupovat Piráty v kauze LEGO a v případných dalších kauzách.

RP vyhlásí výběrové řízení do pondělí 3. 2., uzávěrka do 17. 2. 2014.

Podmínky: reference a návrh postupu v kauze LEGO, finanční nároky.

b) Předáno razítko s logem.

c) Jakub navrhuje podat ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl návrh na neplatnost voleb, a to k Ústavnímu soudu. Podstatou sporu by byla 5% volební klauzule a volební kraje. Zajistí Jakub Michálek s právním týmem v rámci Pirátů.

Usnesení:

Republikové předsednictvo souhlasí s podáním ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl návrh na neplatnost voleb (5% volební klauzule a volební kraje). Republikové předsednictvo pověřuje Jakuba Michálka realizovat tento záměr. Medializace bude zajištěna ve spolupráci právního týmu, RP a MO. 
Pro návrh:

: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., PhDr. Lenka Wagnerová, Michal Havránek, Janka Michailidu, Tomáš Vymazal

Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

4. Participativní rozpočtování

Republikové předsednictvo se usneslo na následujícím návrhu republikovému výboru:

Republikový výbor se na návrh republikového předsednictva usnesl takto:

Vyhlašuje se první kolo participativního rozpočtování (kapitola č. 502 v rozpočtu strany na rok 2014):

a) Termín pro přihlášení projektů: měsíc od vyhlášení kola participativního rozpočtování

b) Rozpočtový strop v tomto kole: 210 000 Kč

c) Počet hlasů každého člena: 3 hlasy, z toho pro jednu přihlášku nejvýše 1 hlas

d) Částka připadající na jeden hlas: 200 Kč

e) Nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektu: 31. 12. 2014

Po vyhlášení prvního kola participativního rozpočtování se finančnímu odboru ukládá vyznačit v odpovídající rozpočtové kapitole podkapitolu pro toto kolo participativního rozpočtování.

Pro návrh:

: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., PhDr. Lenka Wagnerová, Michal Havránek, Janka Michailidu, Tomáš Vymazal

Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

5. SLEDUJSERIALY.CZ

Tomáš Vymazal poslal osobám zajišťujícím provoz stránek smlouvu s požadavkem na prostudování a zpětnou vazbu, měli se ozvat obratem. Neodpověděl, odjel na chatu…. Budeme řešit odpoledne. Neozvali se nadále.

Úkol pro Tomáše Vymazala trvá, bude řešeno po podepsání smlouvy.

6. Kontaktní centrum

Republikové předsednictvo potvrzuje původní záměr zřídit v Praze kontaktní centrum Pirátů pro kontakt s veřejností a pro poskytování služeb veřejnosti. Toto centrum bude společný projekt RP a KS Praha. Jednání je přítomen Ondřej Marek, který je pověřen jednáním za KS Praha v této věci.

Záměr:
Koncepce:

v Praze - společný projekt KS Praha a Republikového předsednictva mělo by fungovat jako vzorový/zkušební projekt pro celou republiku

Finanční pokrytí:

- ve schváleném rozpočtu na rok 2014 je alokováno 120 tis. Kč na uhrazení nákladů na ústřední kontaktní centrum. (rozpočtová položka RP 505 - služby veřejnosti v sídle strany)

- analogicky by měl být předpoklad úhrady z peněz tzv. obarvených (veřejné peníze) aplikován i při čerpání z rozpočtu KS Praha, resp. jiných krajů. Hlavním účelem tohoto centra mají být služby veřejnosti - kontakt s občany, poradenství, debaty, přednášky, kurzy, koncerty a jiné společenské akce.

- V případě pronájmu většího prostoru, který bychom nevyužili celý sami, lze zvážit společné užívání se subjektem, který je s Piráty v ideové shodě, jednáme s Legalizací.cz. V konkrétním případě je nabídka spoluúčasti Legalizace.cz 10 tis. Kč měsíčně.

Požadavky:
* 1 místnost cca 50 sqm,
* 1 místnost jako pracovní,
* 1 místnost jako uzamykatelný sklad,
* sociální zařízení,
* možnost stání vozidel (nakládání, vykládání),
* možnost kvalitního připojení (min. plnohodnotné ADSL 20/2),
* dobrá dostupnost MHD (nejlépe blízko metra)
* nejlépe širší centrum (tedy i Vinohrady, Žižkov, Karlín, Smíchov, Holešovice atd.),
* nejlépe přízemí.

https://forum.pirati.cz/post277389.html#p277389 https://forum.pirati.cz/praha-f78/k-centrum-sprava-a-aktivity-t20552.html

Uvedený společný záměr RP a KS Praha projedná s Republikovým výborem Ivan Bartoš.

Hlasování o přijetí záměru:

Pro návrh:

: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., PhDr. Lenka Wagnerová, Michal Havránek, Janka Michailidu, Tomáš Vymazal

Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

7. Pohovor se zájemcem o pozici kampaňového manažera; diskuse ke kampani

Zdeněk Strnad - projednány představy obou stran o případné spolupráci, konkretní nabídka bude podána standardně mailem.

Richard Nevšímal - člen MO - studuje marketing na UK; sděluje svou představu o podobě kampaně; důraz na nadnárodnost pirátského hnutí a témat; využívání informačních technologií - video; má kontakty na tvůrce především videa; rád by se zapojil do kampaně; infografiky, gify - málo využíváme z hlediska RP by bylo velmi přínosné realizovat videa, případně organizovat eventy, ať již v souvislosti s EP kampaní nebo mimo ni.

Janka M.: jsme různí, každý má své téma, ale přesto máme spojující myšlenku. Nápad na projekt, který je realizovatelný bez ohledu na kampaň.

Závěr:

 Formální stránka kampaně (vizuální podoba, jednotící téma, heslo....) bude řešena po ustanovení kampaňového manažera. 

8. Práce odborů

Technický odbor:

volba nového vedoucího - nominace zájemce o pozici Václava Klecandy.

Usnesení:

 Republikové předsednictvo nominuje Václava Klecandu jako kandidáta pro volbu vedoucího TO.
 
Pro návrh:

: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., PhDr. Lenka Wagnerová, Michal Havránek, Janka Michailidu, Tomáš Vymazal

Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Finanční odbor:

bez problémů

Personální odbor:

pracuje, projekty v přípravě

Administrativní odbor:

Komunikace problematická, reaguje jen někdy a na někoho, požadavky od RP často vůbec nebere v úvahu a ignoruje (např. hlasování o kandidátech do EP. Sdělení vyžádaných informací PČR nelze vydat bez vědomí RP. (V lednu bylo odesláno, aniž by bylo dáno RP alespoň na vědomí.)

Odbory jsou pracovními týmy RP, takže vedoucí odborů jsou povinni reagovat na požadavky RP, případně tyto odborně rozporovat.

Předpokladem pro výkon funkce vedoucího odboru je efektivní komunikace se členy RP.

Zahraniční odbor:

bez problémů

Mediální odbor:

Ivan Bartoš navrhuje odvolání Adama Skořepy z funkce vedoucího MO pro nespolupráci, nekomunikaci, absenci koncepce a nenaplňování statu MO (neboť je lepší žádný vedoucí, než takový, který nefunguje, jak je třeba). Koncept, který Adam deklaroval v souvislosti se zvolením do funkce, nenaplňuje.

Bude dořešeno po jednání RP s Adamem Skořepou po mumble během příštího týdne.

9. Growshopy

Z fundraisingu jsou peníze na účtu.

Chybí data dárců u některých plateb - bere si na starost Tobias Esner.

Mělo by být směrováno na pomoc jednotlivým majitelům growshopů na právní pomoc.

Janka M.: Bude vydána TZ s výzvou podat žádost o příspěvek v určitém období. Nabídka bude platit pro prvních pět přihlášených, mezi které bude rovnoměrně rozdělena vybraná částka.

10. ENCOD-Evropská koalice za spravedlivou a efektivní drogovou politiku + Cannabis Club

Cannabis Club: Právní analýza této problematiky je zadána garantovi programového bodu PL. V co nejkratší době předloží RP.

Členství v ENCOD: poplatek za členství je cca 6 tis. Kč ročně. Poskytují propagační materiály, záštitu pro Cannabis Cluby…. http://www.encod.org

Prodiskutováno, každý si nastuduje podklady, stanovisko přijmeme poté.

10. Grower.cz

původní majitel server zavřel; objevili se zájemci, kteří by chtěli server provozovat pod záštitou Pirátů.

Jednal Tomáš Vymazal a Lukáš Nový: dle jejich názoru nemá další provozování bez původní databáze cenu.

Rozjedeme www.pestuj.info jako součást projektu Cannabis Club. Pak se uvidí, co s databází, kdyby byla.

Zasedání RP bylo ukončeno v 19:10 hod.

Zapsala: Lenka Wagnerová Ověřila: 2.2.2014 Janka Michailidu

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.