• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zrušení registrace Michala Wagnera

značka:
RP 35/2013
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
účastníci:
Michal Wagner
agendy:
krajská předsednictva

Návrh předložil a na internetovém fóru odůvodnil Jakub Michálek:

  1. Republikové předsednictvo ruší registraci Michala Wagnera příznivcem České pirátské strany.
  2. Administrativnímu odboru se zakazuje opětovná registrace Michala Wagnera příznivcem České pirátské strany a pokud se tak stane, ukládá mu v souladu s bodem 1. tohoto usnesení provést nápravu.
  3. Toto usnesení účinkuje vyhlášením.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Návrh byl jednomyslně přijat.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.