• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Obsah

Zasedání republikového předsednictva v Hradci Králové

Zápis z jednání republikového předsednictva v Hradci Králové dne 9. března 2013.

Usnesení

Hospodaření

 • Republikové předsednictvo schvaluje ukončení smlouvy předešlého hostingu pro pirateleaks.cz a jeho finanční vypořádání dle platné smlouvy. Provede Jakub Michálek.

Úkoly

 • Republikové předsednictvo konstatuje, že elementární úkoly (doplnit svodky, tabulku průvodců a seznam dovedností) uložené Personálnímu odboru nebyly splněny a místo toho Personální odbor zatěžuje členy samoúčelnou byrokracií, např. ukládáním průvodcům povinnost vést 'svodky', přičemž sám Personální odbor vlastní svodku nevede.
 • Republikové předsednictvo urguje splnění výše uvedených zadaných úkolů a ukládá Personálnímu odboru informovat Republikové předsednictvo prostřednictvím podatelny RP o jejich plnění do konce března.
 • Republikové předsednictvo vyhovuje přání Martina Brože odstranění jeho autorského díla, grafického ztvárnění nápisu PIRÁTI.CZ, z webu strany.
 • Republikové předsednictvo ukládá Mediálnímu odboru nahrazení tohoto obrázku schváleným logotypem Pirátské strany a ukládá Administrativnímu odboru nasazení schváleného logotypu na fóru Pirátské strany.
 • Republikové předsednictvo ukládá Mediálnímu odboru vytisknout informační brožury a nálepky pro kampaň pro propagaci svobodné hudby v nákladu dle vlastního uvážení.
 • Republikové předsednictvo osloví Adama Skořepu s nabídkou správy Pirateleaks. Provede Mikuláš Ferjenčík.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
 • Mikuláš Ferjenčík
 • Marcel Kolaja
 • Lenka Matoušková
 • Jakub Michálek

Omluvení členové republikového předsednictva:

 • Ivan Bartoš

Zasedání zahájila 2. místopředsedkyně Lenka Matoušková v 10:48 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Marcel Kolaja.

Pořad jednání

 1. Kontrola uložených úkolů
 2. Co dělají jednotliví členové
 3. Kontrola priorit RP
 4. Uzavřené jednání
 5. Pokračování v kampani proti OSA
 6. Uplynulé zasedání RV v Brně
 7. Volební řád, program 2014, garanti, program EP
 8. Kauce Patrik
 9. Návrh změny JdŘ
 10. Nový StKK
 11. Vztah ke krajským sdružením: problémová (KHK, SČK, MSK)
 12. Grafický manuál
 13. Příští zasedání RV a CF

Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými členy republikového předsednictva.

1. Kontrola uložených úkolů

a) Personální odbor

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • doplnit svodku personálního odboru
 • doplnit tabulka průvodců
 • doplnit seznam dovedností

Uloženo, ale nezkontrolováno.

Usnesení:

 • Republikové předsednictvo konstatuje, že elementární úkoly (doplnit svodky, tabulku průvodců a seznam dovedností) uložené Personálnímu odboru nebyly splněny a místo toho Personální odbor zatěžuje členy samoúčelnou byrokracií, např. ukládáním průvodcům povinnost vést 'svodky', přičemž sám Personální odbor vlastní svodku nevede.
 • Republikové předsednictvo urguje splnění výše uvedených zadaných úkolů a ukládá Personálnímu odboru informovat Republikové předsednictvo prostřednictvím podatelny RP o jejich plnění do konce března.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

b) E-shop

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Mikuláš zařídil rozcestník, který vytvořil Standa Štipl; domluví s Lukášem Novým další postup;
 • Ivan zařídí dodavatele.

c) Česká televize

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Jakub Michálek pracuje na řešení, abychom dosáhli zveřejnění na webu.

d) Český statistický úřad

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • ještě je potřeba dosáhnout změny na webu senátu;
 • Marcel Kolaja pošle dopis v PDF datovou schránkou na Senát.

e) LEGO

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • podali jsme vyjádření k žalobě,
 • proběhne schůzka s právníkem k obhajobě.

f) Krajská centrála v Hradci Králové

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • splněno;
 • Republikové předsednictvo uspořádalo své výjezdní zasedání do Hradce Králové (viz tento zápis).

g) Plán cest a priorit zahraničního odboru

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • urgováno u Tomáše Vymazala
 • stále chybí rámcové náklady a priority (seřadit chronologicky)
 • Marcel Kolaja bude opět urgovat s dodatkem, že při nesplnění úkolu do konce března, RP projedná zkrácení rozpočtu ZO až o 20%

h) Systém garantů

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • pokračuje dočasné pověřování garantů;
 • RP splnilo předložení návrhu RV na požadavky na programový bod;
 • výčet programových bodů je schválen RV;
 • o formě ještě neproběhlo hlasování;
 • úkol je proti plánovanému harmonogramu ve zpoždění o více než měsíc.

i) Migrace Pirateleaks

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Lukáš Nový přesunul hosting na pirátský server;
 • Jakub Michálek zařídí ukončení a proplacení bývalého hostingu (viz následující usnesení).

Usnesení:

 • Republikové předsednictvo schvaluje ukončení smlouvy předešlého hostingu pro pirateleaks.cz a jeho finanční vypořádání dle platné smlouvy. Provede Jakub Michálek.
 • Republikové předsednictvo osloví Adama Skořepu s nabídkou správy Pirateleaks. Provede Mikuláš Ferjenčík.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

j) Plán řádných zasedání

Aktuální verze plánu řádných zasedání republikového předsednictva na první polovinu roku 2013:

 • sobota 19.1.2013, Praha
 • pátek 8.2.2013 - republikový výbor dvoudenní, neformální a přednášková část 9.2.2013, hlasování a rozpravy 10.2.2013, místo tam, kde bude zasedání republikového výboru
 • sobota 9.3.2013, výjezdní - v Hradci Králové
 • pátek 26.4.2013 (Světový den „duševního vlastnictví“) - sobota 27.4.2013, Praha
 • sobota 18.5.2013, Brno

k) Úpravy webu

(Republikové předsednictvo ukládá mediálnímu odboru předložit zadání úprav rozložení webu pirati.cz a způsobu tvorby obsahu webu do 31. ledna 2013.)

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • úkol částečně splněn (PN nahrazeny stanovisky garantů a přijatými pozičními dokumenty)

Usnesení:

 • Republikové předsednictvo vyhovuje přání Martina Brože odstranění jeho autorského díla, grafického ztvárnění nápisu PIRÁTI.CZ, z webu strany.
 • Republikové předsednictvo ukládá Mediálnímu odboru nahrazení tohoto obrázku schváleným logotypem Pirátské strany a ukládá Administrativnímu odboru nasazení schváleného logotypu na fóru Pirátské strany.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

l) Reportování zástupců zvolených za Piráty

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Marcel se zeptá krajských předsednictev, které mají své zástupce;
 • zatím nesplněno.

m) Vypracovat návrh formy programových bodů a předložit ho republikovému předsednictvu do konce ledna 2013

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • splněno

n) Stížnost na Martina Brože podat kontrolní komisi

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • splněno

o) Předložit návrh změny rozpočtu podle výše uvedeného návrhu změn rozpočtových pravidel

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • předloženo na zasedání;
 • Marcel Kolaja zajistí převedení návrhu do formátu rozklikávacího rozpočtu Pirátské strany na webu.

p) FO doplnit svůj návrh na jednání republikového výboru o volitelnou výši příspěvku

Stav:
 • zrušeno Republikovým výborem

q) AO připravit návrh následujících změn předpisů a předložit ho republikovému předsednictvu k projednání

Jednání by mělo být zahájeno pouze v případě, kdy je předložen hlasovatelný návrh.

Stanovení pevné doby rozpravy s možností prodloužení na základě procedurálního návrhu (absolutní většinou přítomných); termín hlasování přednese navrhovatel a s přihlédnutím k návrhu ho stanoví předsedající.

Při svolání jednání by měly být jediné přístupné změny k pořadu jednání některý bod neprojednávat nebo odročit.

Zákaz přílepků k jednáním na internetovém fóru – nemožnost přidat k pořadu jednání nesouvisející téma, neboť nebyly splněny podmínky pro svolání (členské podněty), a nemožnost hlasovat o pozměňovacích návrzích, které s hlavním návrhem nesouvisejí (rozhoduje předsedající, proti lze podat námitku, kde celostátní fórum s konečnou platností rozhodne, zda je návrh související či nikoliv) nebo jsou v rozporu s jinými schválenými usneseními, aniž by je výslovně zrušily.

Příspěvky by měly být k tématu, které předložil navrhovatel.

Hlasování na zasedání by se mělo dít většinou přítomných pouze v případě, že byl návrh předložený předem (změna stanov), jinak většinou všech členů. Pořad jednání pro zasedání navrhuje předseda a vede se o něm rozprava a schvaluje se předem na internetovém fóru.

U návrhu by při hlasování mělo být stanovisko navrhovatele (důvodová zpráva) a stanoviska republikového předsednictva. Je třeba uvést i odkaz na stanovisko oponentů, které sestaví na wiki stránce z argumentů proti návrhu přednesených v rozpravě; tuto otázku je třeba dále promyslet.

Stav:
 • vyřízeno, probereme dále.

Lenka Matoušková přerušuje jednání ve 12:31 do 12:36. Lenka Matoušková ukončuje přestávku ve 12:36.

r) AO vymáhat u všech orgánů a organizačních jednotek (včetně republikového předsednictva) plnění povinnosti psát svodky

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Lenka urguje.

s) FO proplatit cestu do Manchesteru na základě žádosti vedoucího zahraničního odboru v souladu s předpisy

Stav:
 • splněno

t) PO zpracovat na samostatné stránce návody pro práci krajských sdružení a pro práci jednotlivých členů sdružení – jak se zapojit, jak být aktivní

Zodpověná osoba:
Stav:
 • Lenka urguje.

u) TO vybrat vhodnější webovou stránku, která se zobrazí při zadání neexistující adresy

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Lenka vybere

2. Co dělají jednotliví členové?

 • Jakub Michálek: StKK, StRK, změna JdŘ, žaloba na Václava Klause, prezentace kampaně proti OSA, politický program (v plánu Svobodná kultura)
 • Lenka Matoušková: programové body, vyvracení bludů Martina Brože na FB
 • Mikuláš Ferjenčík: přednáška o ACTA v ÚnL pro UJEP, překlad knihy Ricka Falkvinga, změny JdŘ, flashky, správa profilu na FB, projekt sledování magistrátu hl. města Prahy, vyúčtování kampaně Libora Michálka, vyvracení bludů Martina Brože na FB
 • Marcel Kolaja: kampaň proti OSA, návrh změny rozpočtu

3. Kontrola priorit RP

Provedena.

4. Uzavřené jednání

5. Pokračování v kampani proti OSA

 • Mikuláš zařídí zaplacení zákonného poplatku za dovoz paměťových médií
 • Jakub podá podnět k Ministerstvu kultury a k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Usnesení:

 • Republikové předsednictvo ukládá Mediálnímu odboru vytisknout informační brožury a nálepky pro kampaň pro propagaci svobodné hudby v nákladu dle vlastního uvážení.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Přerušeno v 13:35 na oběd. Zasedání pokračuje v 13:48.

6. Uplynulé zasedání RV v Brně

Jakub Michálek vyřeší prapodivný zápis a nepřenesení usnesení do předpisů.

7. Volební řád, program 2014, garanti, program EP

Odročeno konsenzem.

8. Kauce Patrik

Marcel Kolaja urguje Patrika Doležala.

Přečíst návrh ve vnitrostanické diskuzi a připomínkovat.

10. Nový StKK

K dispozici k přečtení v RV.

11. Grafický manuál

Odročeno konsenzem.

12. Příští zasedání RV a CF

Vypsáno výběrové řízení na pořádání zasedání RV.

Zasedání ukončila předsedající Lenka Matoušková ve 14:10.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.