• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka: Užívání domény @pirati.cz registrovanými příznivci

Odpověď na předběžnou otázku: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&p=146015#p145954

Evidenční číslo RK 9/2012

Předběžná otázka:

Je v s souladu s předpisy, že všichni registrovaní uživatelé na fóru mohou přijímat elektronickou poštu z adresy na stranických doménách?

Odpověď RK

RK se shodla na tom, že užívání stranické domény @pirati.cz registrovanými uživateli (potažmo příznivci) není v souladu s předpisy.

Odůvodnění

Statut technického odboru praví: §10 E-mail (1) E-mailové a jabberové adresy členů jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@pirati.cz.

Užívání e-mailové domény @pirati.cz registrovanými příznivci je dle názoru RK taktéž v rozporu s Pirátskou identitou, navíc je v usnesení RV o doménách mj. ohledně domén uvedeno: Komunita volipiraty.cz

Doporučení

Jestliže mají i nadále RegP používat e-mailovou doménu @pirati.cz, doporučuje RK RV, aby náležitým způsobem upravil výše zmíněné předpisy. V této chvíli RK nespatřuje problém v tom, že TO změní doménu všem RegP na @volipraty.cz, přičemž TO o této změně všechny dotčené RegP náležitě informuje.


Rozhodčí komise dne 23.6.20212 ve složení Filip Krška, Roman Kučera, Martin Švadlenka, Robert Adámek (zpravodaj)

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/09_2012.txt · Poslední úprava: 24.06.2012 11:11 autor: martin svadlenka