• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Přechod na nové domény

Republikový výbor se podle bodu 3 usnesení CF 1/2011 usnesl na provedení bodu 6 usnesení CF 1/2011 následující změnou statutu technického odboru:

 1. Vkládá se §3a StTO, který zní:

  §3a Domény

  (1) Základní doménou pro systémy strany je doména druhého řádu piratskastrana.cz, ze které se odvozují domény třetího řádu předsunutím zkráceného názvu.

  (2) Oblastní sdružení používají doménu třetího řádu s nejvýše dvouslovným názvem oblasti.

  (3) Jiné domény strana pro systémy strany používá, pouze je-li tak zvlášť stanoveno v souladu s tímto předpisem.1)

  (4) Domény se v textech píšou malými písmeny.

 2. §3(1) StTO zní nově takto:

  „(1) Technický odbor administruje podepisování serverových certifikátů u certifikační autority.“

 3. K §3(3) StTO se připojuje písmeno d), které zní:

  „d) datovou schránku České pirátské strany.“

  [Zrušeno v mimořádném přezkumu CF 4/2011.]

 4. §6(2) StTO se vypouští.

 5. Připojuje se nový §8(3) StTO, který zní:

  (3) Piratopedie běží na doméně piratopedie.cz.

 6. §9(3) StTO se vypouští.

 7. §10 StTO zní nově takto:

  §10 E-mail

  (1) E-mailové a jabberové adresy členů jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@piratskastrana.cz.

  (2) Všechny emaily přidělené členům se přeposílají na jejich e-mail uvedený při registraci do fóra.

  (3) Každý představitel strany musí pro činnost strany používat přidělenou e-mailovou adresu pro příchozí i odchozí elektronickou poštu.

  (4) Kromě adres na jméno používá Česká pirátská strana zejména adresy

  • a) info@piratskastrana.cz pro obecnou komunikaci,

  • b) adresy s příponou piratskastrana.cz pro jednotlivé skupiny na internetovém fóru, pro něž to stanoví administrativní odbor.

 8. §11 StTO zní nově takto:

  §11 Seznamy domén

  (1) Technický odbor vydá ve spolupráci s republikovým předsednictvem

  • a) seznam domén třetího řádu podle §3a(1) StTO,
  • b) seznam projektů s vlastní doménou doménou druhého řádu,
  • c) seznam dalších adres podle §10(4).

  (2) Seznam dalších adres nemusí v odůvodněných případech obsahovat přesnou adresu, aby nebyla zneužívána pro hromadnou nevyžádanou korespondenci.

 9. Republikové předsednictvo zajistí, aby byly domény používané stranou na ni převedeny.

 10. Zpětná kompatibilita se současným jabberovým serverem ceskapiratskastrana.cz potrvá nejméně dva měsíce a nejvýše tři měsíce.

Seznamy

Návrh na vydání prováděcích právních předpisů:

Seznam domén třetího řádu

Systém Doména
Internetové fórum forum
Mumble mumble
Aplikace pro správu údajů o osobách evidence
Transparentní účet ucet
Transparentní účetnictví ucto
Oblastní sdružení Zkrácený název oblasti je pro krajská sdružení: karlovarsko, plzensko, liberecko, ustecko, praha, jiznimorava, olomoucko, zlinsko, pardubicko, hradecko, jiznicechy, vysocina, moravskoslezsko, strednicechy.
Zkrácený název oblasti je pro místní sdružení jméno města, městské části nebo obce ve zkrácené podobě, např. praha8, ostrava, plzen2, usti.

Seznam projektů s doménami druhého řádu

Projekt Doména
PirateLeaks pirateleaks.cz
Piratopedie piratopedie.cz
Komunita volipiraty.cz
Kopírovací zákon kopirovanijezadarmo.cz

Seznam dalších e-mailových adres

Projekt Adresa
Dary finanční odbor dary
PirateLeaks pirateleaks
Paypal paypal
Administrace internetového fóra forum
Celostátní fórum interní
Registrovaní příznivci interní
1) Např. bod 8 usnesení CF 1/2011 a projekty s vlastní doménou druhého řádu, které byly uvedeny v seznamu.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.