• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Mimořádný přezkum usnesení RV 6/2011

Celostátní fórum v mimořádném přezkumu ruší bod 3 usnesení o přechodu na nové domény (část usnesení republikového výboru RV 6/2011), kterým bylo k §3(3) StTO připojeno písmeno d), které zní: „d) datovou schránku České pirátské strany.“

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.