• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions

GDPR - strašák nebo ochránce? Více se dozvíte na besedě o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je čím dál častěji skloňováno v médiích. A není divu. Účinnost nové legislativy se rychle blíží a mnozí z těch, kterých se přímo dotýká, na ni nejsou ještě připraveni. Jak se toto nařízení dotkne malých obcí, zájmových spolků, politických stran a hnutí budou diskutovat JUDr. MgA. Michal Šalomoun a Ing. Roman Šemík v sobotu 10. března v Jihlavském pirátském centru.

~~READMORE~~

25. května vstoupí v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které má výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů. Toto nařízení se dotkne nejenom firem, ale všech institucí, jednotlivců či služeb, které zpracovávají data svých uživatelů - zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů. V případě závažného porušení pak budou hrozit vysoké pokuty. Na problematiku ochrany osobních údajů ve veřejné sféře se zaměří v sobotu 10. března od 10 hodin beseda v Jihlavském pirátském centru, kterou povede Ing. Roman Šemík. „Beseda je primárně určena členům politických stran, starostům malých obcí, předsedům SVJ, družstev apod., ale vítáni jsou i účastníci z řad široké veřejnosti. Pro ty, kteří se nebudou moci osobně zúčastnit, a téma je zajímá, poběží on-line stream a později bude uložen i záznam besedy na našem webu,“ doplnil Šemík. 

Beseda se nejprve zaměří na definici pojmů a základní zásady GDPR, poté na povinnosti správce a technické a organizační zabezpečení ve speciálních případech. Před závěrečnou diskusí budou představena práva občanů jako subjektů údajů a také princip proporcionality, který bude demonstrován na jednom medializovaném případu z Třebíče. 

Pokud máte zájem se besedy zúčastnit, je potřeba se přihlásit pomocí formuláře. Účast je zdarma. 

Kontakt pro média

Hana Hajnová (hana.hajnova@pirati.cz; 72I 684 323)

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/vysocina/tiskove-zpravy/gdpr_-_strasak_nebo_ochrance_vice_se_dozvite_na_besede_o_ochrane_osobnich_udaju.txt · Poslední úprava: 06.03.2018 11:55 autor: Michaela.Vodova