• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Beseda k ochraně osobních údajů

Záznam besedy:
https://youtu.be/yAcHV-5HemQ

Stream!
https://www.youtube.com/watch?v=8LD6j_uRds0
https://www.youtube.com/watch?v=TttGCHNC8KY
https://www.youtube.com/watch?v=VDpTpLYniwc

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Slajdy prezentace zde

Diskuzní vlákno na pirátském fóru, kde se mimo jiné dozvíte určitě i pár odpovědí na své otázky:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=540&t=38634

10. března 2018, od 10 hodin se v našem pirátském centru v Jihlavě bude konat beseda k ochraně osobních údajů.

Prezentovat budou JUDr. MgA. Michal Šalomoun, PhD. a Ing. Roman Šemík.

Zabývat se budeme otázkami týkajících se problematiky ochrany osobních údajů v malých obcích, zájmových spolcích, politických stranách a hnutích. Beseda je tedy primárně určena členům politických stran, starostům malých obcí, předsedům SVJ, družstev apod.

Přihlásit se můžete zde formulářem, poté vyčkejte na potvrzovací email.

Do 25.2 má přednost s přihlašováním veřejnost, poté budeme kapacitu doplňovat z řad Pirátů a dalších zájemců. Kapacita je rozdělena na 20-30 míst pro veřejnost (dle zadání cílové skupiny), 10-20 míst pro Piráty a další zájemce. Vše dle zájmu.

Besedu budeme streamovat. Prezentaci a záznam besedy později najdete na této stránce.

Program:
10:00 - 10:10
Úvod, představení pravidel diskuze, programu s přestávkou na oběd

10:10 - 11:00
Úmluva 108, směrnice 95/46, zákon č. 101/2000 Sb., GDPR, působnost GDPR
Definice pojmů - osobní údaj, citlivý údaj, správce, zpracovatel, účel zpracování, způsoby zpracování, prostředky zpracování, Úřad pro ochranu osobních údajů
Základní zásady - zákonnost, korektnost a transparentnost, účelovost, přiměřenost (minimalizace rozsahu), přesnost, integrita a důvěrnost

11:00 - 11:15
Přestávka


11:15 - 12:00
Povinnosti správce - srovnání úpravy dle zákona č. 101/2000 Sb. a GDPR
Technická a organizační zabezpečení ve speciálních případech - záznamy o činnostech, posouzení vlivu, konzultace s Úřadem, pověřenec

12:00 - 13:30
Oběd


13:30 - 14:15
Práva subjektů údajů - přístup, oprava, námitka proti zpracování, výmaz, být zapomenut, omezení zpracování, přenositelnost)
Princip proporcionality - případ Ryneš

14:15 - závěr
Diskuze
Informace k občerstvení

Tabulka s restauracemi v okolí centra.

Informace k parkování

Parkovat lze na náměstí, kde zaplatíte do 12:00 asi 60 Kč a poté je to již bezplatné stání. Další alternativou je parkování v CityParku, na pět hodin zdarma, každá další započatá hodina za 20 Kč.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.