• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions

Zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis z jednání krajského fóra v Plzni dne 7.ledna 2014.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Přítomní členové:
Přítomní příznivci:
 • Josef Jarolímek
 • Andrea Mašková

Jednání zahájil předsedající Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D..

Zapisovatelem byl ustanoven Bc. Jan Hutter.


Pořad jednání

 1. Zhodnocení vánočního večírku - 5 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 2. Přijetí nových členů a místních sdružení - 10 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 3. Rozpočet na rok 2014 - 30 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 4. Pirátská kancelář pro veřejnost - 10 min. (zpravodaj: Helena Jarolímková)
 5. CF Pardubice - 10 min. (zpravodaj: Petr Vileta)
 6. Vyosení - 10 min. (zpravodaj: Josef Němec)
 7. Interní workshop -10 min. (zpravodaj: Petr Kopač)
 8. Nominace do RP - 10 min. (zpravodaj: Petr Vileta)
 9. PP3 - 10 min. (zpravodaj: Petr Vileta a Petr Kopač)

1. Zhodnocení vánočního večírku

Akce měla velký efekt, utužena družba s hnutím Změna, přínos nových členů, čerpání financí bylo šťastné.

2. Přijetí nových členů a místních sdružení

MS Rokycansko, 3 zakládající členové (Jaroslav Pešek, Martin Beránek, Helena Jarolímková), ustavující schůze 15.1.2014.

Hlasování o usnesení, že krajské předsednictvo vyjadřuje souhlas se založením MS Rokycansko.

PKS Plzeňského kraje vyjadřuje souhlas se založením MS Rokycansko.

3. Rozpočet na rok 2014

Ustanovení pracovní skupiny pro rozpočet.

4. Pirátská kancelář pro veřejnost

Bude podán projekt a proběhne hlasování.

Návrh hrazení 1000 Kč měsíčně za pronájem prostor pro Pirátskou kancelář.

5. CF Pardubice

Josef Němec - auto: Josef Němec, Petr Vileta, Petr Bohuslav, Jaroslav Hais, Pavel Kašík?, Petr Kopač

vlak: Helena Jarolímková

Petr Vileta - auto: Petr Vileta, Petr Bohuslav, Libor Špaček

6. Vyosení

Vyosení - 5.4.2014 Božkov

7. Interní workshop

Interní workshop - začátek února

8. Nominace do RP

Hlasování o nominaci Michala Havránka do RP (na místopředsedu) - 9 hlasů pro, 0 proti, 3 zdrželi.

KS Plzeňského kraje nominuje Michala Havránka do RP na místopředsedu.


Hlasování o nominaci Petra Holka do RP (na místopředsedu) - 2 pro, 2 proti, 7 zdrželo.

KS Plzeňského kraje nenominuje Petra Holka do RP na místopředsedu.


Hlasování o nominaci Petra Kopáče do RP (na místopředsedu) - 10 pro, 2 zdrželi.

KS Plzeňského kraje nominuje Petra Kopáče do RP na místopředsedu.


Hlasování o nominaci Petra Kopače do RP (na předsedu) - 9 pro, 0 proti, 3 zdrželi.

KS Plzeňského kraje nominuje Petra Kopače do RP na předsedu.


Hlasování o nominaci Josefa Němce do RP (na místopředsedu) - 9 pro, 3 zdrželi.

KS Plzeňského kraje nominuje Josefa Němce do RP na místopředsedu.


Hlasování o nominaci Libora Špačka do RP (na místopředsedu) - potřebujeme souhlas - 11 pro, 1 zdržel.

KS Plzeňského kraje nominuje Libora Špačka do RP na místopředsedu.


Hlasování o nominaci Adama Šoukala do RP (na předsedu a místopředsedu) - 12 pro, 0 proti, 0 zdržel.

KS Plzeňského kraje nominuje Adama Šoukala do RP na předsedu a místopředsedu.


Hlasování o nominaci Lukáše Černohorského do RP (na předsedu a místopředsedu) - požádat o souhlas - 8 pro, 4 proti.

KS Plzeňského kraje nominuje Lukáše Černohorského do RP na předsedu a místopředsedu.


Hlasování o nominaci Ivana Bartoše do RP (na předsedu) - 10 pro, 1 proti, 1 zdržel.

KS Plzeňského kraje nominuje Ivana Bartoše do RP na předsedu.


Hlasování o nominaci Ivana Bartoše do RP (na místopředsedu) - 4 pro, 4 proti, 4 zdrželi.

KS Plzeňského kraje nenominuje Ivana Bartoše do RP na místopředsedu.


9. PP3

PP3 - setkání členů 3 Pirátských stran (Německo, Rakousko, Česká republika).

Plánovaná účast 20 až 30 lidí.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/plzensko/zapisy/07-01-2014.txt · Poslední úprava: 10.01.2014 13:32 autor: Pavel Kasik