• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis z jednání krajského fóra v Plzni dne 4.února 2014.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Přítomní členové:
 • Helena Jarolímková
 • Jan Hutter
 • Petr Kopač
 • Petr Vileta
 • Petr Jarolímek
 • Jaroslav Pešek
 • Martin Beránek
 • Jaroslav Hais
 • Libor Špaček
 • Miroslav Cimpa
Přítomní příznivci:
 • Josef Jarolímek
 • Andrea Mašková
 • Viktor Krutina
 • Vladimír Vápeník
 • Václav Tůma

Jednání zahájil předsedající Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D..

Zapisovatelem byl ustanoven Bc. Jan Hutter.

Pořad jednání

 1. Přijetí nových členů. - 5 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 2. Založení MS Domažlicko - 10 min. (zpravodaj: Adam Šoukal)
 3. Schválení rozpočtu a projektových pravidel - 40 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 4. Poradna/kontaktní kancelář - 25 min (zpravodaj: Fanda Ulč)
 5. Senátní volby - 20 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 6. PP3 v Plzni - 5 min. (zpravodaj: Petr Kopač)
 7. Prezentace a připomínky k propagačnímu materiálu do EU voleb. - 10 min. (zpravodaj: Petr Kopač)
 8. Další

1. Přijetí nových členů

Předsednictvo KS Plk bere na vědomí ukončení členství členů: Matčis Václav, Jan Kříž, Jaroslav Šteng, Jiří Remeš.

Hlasování PKS Plk o přijetí nového člena - Viktor Krutina

Viktor Krutina zaplatil členský příspěvek a stal se členem Pirátů.

Hlasování PKS Plk o přijetí nového člena - Vladimír Vápeník

Vladimír Vápeník zaplatil členský příspěvek a stal se členem Pirátů.

2. Založení MS Domažlicko

Mgr. Adam Šoukal prezentoval plánované založení MS Domažlicko.

3. Schválení rozpočtu a projektových pravidel

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. prezentoval rozpočet pro rok 2014 a projektová pravidla.

Hlasování krajského fóra o schválení rozpočtu pro rok 2014

 • 14 pro
 • 0 proti
 • 1 zdrželo se

Krajský rozpočet pro rok 2014 byl schválen.

Hlasování krajského fóra o schválení projektových pravidel

 • 11 pro
 • 0 proti
 • 3 zdrželo se

Projektová pravidla byla schválena.

4. Poradna/kontaktní kancelář

František Ulč prezentoval projekt „Poradna/kontaktní kancelář“

Proběhla vášnivá diskuze, jak projekt financovat.

5. Senátní volby

Předsednictvo KS Plk pověřilo MS Tachovsko řešením senátních voleb.

6. PP3 v Plzni

PP3 v Plzni - termín změněn na březen.

7. Prezentace a připomínky k propagačnímu materiálu do EU voleb

Zpravodaj: Petr Kopač bohužel není již přítomen.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.