• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání

Všechna jednání místního sdružení Piráti - MS Rokycansko, která se nedotýkají osobních údajů, jsou veřejná. Zde si můžete prohlédnout zápisy z uplynulých jednání a ev. pozvánku na další schůzi.

Místní fórum Rokycanska

Schůze místního fóra se konají (pokud se nedomluví jinak) každých 14 dní ve středu v lichém týdnu. Na začátku schůze se vždy odhlasuje konkrétní navržený program, ev. se přidají další navrhované a odsouhlasené body. Z každé schůze je zhotovený zápis, který je zde následně zveřejněn.

Pro zobrazení formuláře na přidání zápisu klikni na tuto řádku.

Pro zobrazení formuláře na přidání zápisu klikni na tuto řádku.

Pro zobrazení formuláře na přidání zápisu klikni na tuto řádku.

Pro přidání nového zápisu zadejte datum schůze místního sdružení

Pokud nedokážete přečíst písmena na obrázku, stáhněte si tento .wav soubor, kde je text přečtený.

Krajské předsednictvo Plzeňského kraje

Pro zobrazení formuláře na přidání zápisu klikni na tuto řádku.

Pro zobrazení formuláře na přidání zápisu klikni na tuto řádku.

Pro zobrazení formuláře na přidání zápisu klikni na tuto řádku.

Pro přidání nového zápisu zadejte datum schůze předsednictva KS

Datum schůze Zápis Odkaz na fórum

Místní sdružení

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.