• Adam Cernoch má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

I. schůze MS Rokycany - ustavující

Piráti – MS Rokycanysko
Termín konání: 15. 1. 2014, 18:00

 • Místo konání: restaurace u Čápa, Rokycany
 • Přítomní členové: Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek
 • Přítomní příznivci a hosté: Andrea Mašková, Josef Jarolímek, Lukáš Bartoň, František Ulč, Pavel Kašík, Václav Havránek (za Rokycanský deník)

  18:00 – zahájení , přivítání účastníků a hostů
 

Program:
1.Určení zapisovatele a předsedajícího

 • Jako předsedající byla určena Helena Jarolímková.
 • Jako zapisovatel byla určena Andrea Mašková.

 

2.Název nově zakládaného místního sdružení

  Byl jednohlasně schválen oficiální název MS: Piráti – Místní sdružení Rokycansko.
(hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)

  3.Volba předsednictva

  Do předsednictva byli zvoleni:

 • předseda: Helena Jarolímková (hlasovali: 2 pro – Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 1 se zdržel – Helena Jarolímková)
 • 1. místopředseda: Jaroslav Pešek (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)
 • 2. místopředseda: Martin Beránek (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)

4. Případné přijetí nových členů

Nikdo neprojevil zájem o přijetí do strany.

5. Založení nových odborů

  Jednohlasně bylo rozhodnuto o založení těchto odborů:
(hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)

 • - mediální odbor (MO)
 • - personální odbor (PO)
 • - administrativní odbor (AO)
 • - finanční odbor (FO)
 • - technický odbor (TO)
 • - zahraniční odbor (ZO)

6.Rozdělení funkcí, odborů, úkolů atd.

  Jako vedoucích odborů byli zvoleni:

 • -MO: Helena Jarolímková (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)
 • -PO: Jaroslav Pešek (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)
 • -AO: Jaroslav Pešek (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)
 • -FO: Helena Jarolímková (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)
 • -TO: Martin Beránek (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)
 • -ZO: Martin Beránek (hlasovali: 3 pro – Helena Jarolímková, Jaroslav Pešek, Martin Beránek, 0 proti, 0 se zdrželo)

 

7. stanovení dat a míst konání pravidelných schůzí

Data pravidelných schůzí byla stanovena od nynějška jednou za čtrnáct dní.
Jako místo konání příští schůze bylo určeno restaurační zařízení Stará hospoda v Dobřívě (Místo konání další schůze bude domlouváno na právě probíhající schůzi.)

8. Akce a aktivity – představení plánu na měsíce leden, únor, březen

28. leden – Den ochrany osobních údajů

 • happening na náměstí v Rokycanech od 15:00 do 16:00
 • pro větší zviditelnění akce budou Martin a Helena v „okovech státní moci“ vlečeni Andreou po náměstí za rozdávání letáků s radami k ochraně osobních údajů
 Úkoly:	
* Martin Beránek - hlavní organizátor akce
* Andrea Mašková - konečná podoba letáků, tisk
* Jaroslav Pešek - pozvání externího fotografa a kameramana pro potřeby a zviditelnění MSR

14. únor – VyOsení ( zároveň také Den léčby zvukem, Svatý Valentýn)

 • zatím cca. tři předběžné souhlasy kapel, které se zúčastní
 • vytvoření plakátu (až bude stoprocentně přislíbena účast kapel)
 • místo konání: pravděpodobně v restauračním zařízení U Pardála v Rokycanech (domluví J. Pešek do pátku tohoto týdne)
 • shánět zvukaře, ochotného se účastnit zadarmo
 • Jaroslav Pešek zpracuje projekt k diskuzi
 • akce bude dále diskutována o víkendu v Pardubicích

březen se po domluvě všech bude plánovat na příští schůzi

dlouhodobý projekt – Umělecký projekt na podporu třídění odpadu a tzv. reusingu

 • pod vedením Andrey Maškové
 • v rámci ekokroužku na ZŠ Dobřív (zatím v jednání)
 • průběh pravděpodobně v měsících březen, duben, představení výsledků v květnu, při příležitosti besídky k oslavě Dne matek
 • eventuální podání projektu na KS
 • případné získání prestiže pro komunální volby v obci Dobřív

9. Dotazy, náměty, diskuse

Nebyly navrženy žádné náměty k diskusi.

Kontrola zápisu: Obsah tohoto zápisu byl ověřen a schválen přítomnými členy místního sdružení.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.