• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zápisy z jednání

Všechna jednání Místního sdružení, která se nedotýkají osobních údajů, jsou veřejná. Zde si můžete prohlédnout zápisy z uplynulých jednání.

Nové zapisy prosím vkládejte jako podstránky /DD-MM-YYYY děkuji.

Fórum místního sdružení

Schůze místního fóra se konají (pokud se nedomluví jinak) každý YY v měsíci. Náplní je shrnutí dosavadní práce, plán na další měsíc, případně hlasovaní.

Datum schůze Zápis Odkaz na fórum
X. X. 2013 X vlákno

Předsednictvo místního sdružení

Datum schůze Zápis Odkaz na fórum
X. X. 2013 X vlákno
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.