• adam_cernoch has delete permissions
  • @plk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Kdo co dělá

Člen předsednictva Oblast působení (garance)
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. svolávání a předsedání jednání, správa krajského fóra, zastupování kraje navenek, organizace obecně, svodky
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. správa krajských stránek, facebooku a g+, zápisy
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. umělecká činnost
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. tiskové zprávy, kontaktní osoba nováčků
Adam Šoukal komunální politika, místní sdružení, komunikace s ostatními stranami, petice, přijímání členů


Správa a vizualizace rozpočtu kraje Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Hlavní skladník, dohled nad inventářem Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Další činnosti Gestor (pomocná síla) garant
Zápisy ze zasedání Bc. Jan Hutter (Jaroslav Pešek, Pavel Kašík) Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Průvodce náváčka Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Svolávání schůzí Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Fotografování, audio-video, DTP Bc. Jan Hutter Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Vyjednávání s ostatními stranami Adam Šoukal Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Krajské svodky Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Komise pro otevřený kraj Petr Vileta
Spolupráce s Bavorskými Piráty Petr Kopač


MS Plzeň

  • Shromažďování informací o zasedání zastupitelstva kraje a města Plzně: Bc. Jan Hutter
  • Organizace schůzí MS Plzeň: Adam Šoukal
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/plzensko/cinnosti.txt · Poslední úprava: 25.05.2015 10:47 autor: Lukas.Barton