• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání krajského předsednictva v Přerově

Zápis z jednání krajského předsednictva v Přerově dne 29. 5. 2013.

Usnesení

 • „Krajské předsednictvo bere na vědomí žádost Michala Wagnera o hostování a rozhodne o ní při osobním setkání s žadatelem.“

Stanovisko krajského předsednictva k besedě o ZEVO

 • „Prezentace byla nevyvážená. Jako jediné alternativy byly prezentovány spalovna a skládkování.“
 • „Mezi prezentujícími nebyla žádná prostistrana (například ekolog). Všichni se dušovali, že jim o spalovnu v Přerově nejde, ale jiné možnosti nijak prezentovány nejsou. Například větší míra třídění nebyla vůbec diskutována. Dotazy z publika byly hodnoceny jako útoky.“
 • „V každém případě podporujeme referendum.“
 • „Máme na to zorganizovat RV.“
 • „Ve straně probíhají procesy, které musí proběhnout.“
 • „Raději zasedání celostátního fóra zatím nepořádejme.“
 • „Pořádejme výjezdní zasedání PKS spojená s něčím.“

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Přítomní hosté:
 • Radim Studený (RegP)
 • Lenka Horáková (RegP)
 • Martin Švadlenka (KS ZlK)
 • Jan Nezhyba (KS MSK)

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 15.00 hodin. Zapisovatelem byl také Vojtěch Pikal. První část setkání proběhla v restauraci Pegas naproti vlakovému nádraží.

Pořad jednání

 1. nominace do RP/RV
 2. Zasedání (Termín, místo, organizace, pozvánka)
 3. AntiOSA - Hrajeme svobodnou hudbu v KS OLK
  1. materiály
  2. hospody
 4. Organizace VyOsení - 31.8. Majetín
 5. Organizace CF 2013 (7.9.) v KS OLK
  1. PO (Petr Bajgar)
  2. AO (Vojtěch Pikal)
  3. MO (Martin Šmída)
  4. TO (Martin Foltýn)
 6. ZEVO (doplněný bod)

Vojtěch Pikal navrhl probrat první 4 body pořadu jednání s tím, že jednání se poté přeruší a předsednictvo se přesune na prezentaci Olomouckého kraje k ZEVO.

Návrh byl konsensuálně přijat.

Pořad jednání byl schválen konsensem.

1. Reportování z činnosti

Petr Bajgar

 • Proběhla dvě setkání v Hranicích a setkání v Pardubicích.
 • V Hranicích jsou 2-3 členové se zájmem o vstup, celkem asi 8 lidí se zájmem o Piráty.
 • Setkání v Pardubicích bylo dobré, za 14 dní to bude pokračovat. (Probíhá zapojení občanské sféry)

Vojtěch Pikal

Vojtěch Pikal předal předsedání a zápis Martinu Šmídovi

Vojtěch Pikal: Je v PPI, má spoustu práce na celostátní úrovni, potřebuje dořešit RK, KK a RP a pak se bude moci orientovat na kraj.

Martin Šmída předal předsedání a zapisování zpět Vojtěchu Pikalovi.

Martin Šmída

 • Má rozjednanou provozovnu v akci Hrajeme svobodnou hudbu. Dostal nějaké materiály.
 • Připravuje Kytary in Majetín (VyOsení), potřeba pořádně připravit propagaci a spolupráci v rámci Pirátů.
  • Termín, místo a kapely jsou domluveny - 31. srpna, Majetín, Koupaliště.
  • Uděláme tam výjezdní zasedání.

2. Michal Wagner - hostování

Diskutováno, že účel hostování je primárně podpora upadajícího kraje, nebo možnost zapojení člověka, který dlouhodobě pobývá/působí i v jiném kraji.

„Krajské předsednictvo bere na vědomí žádost Michala Wagnera o hostování a rozhodne o ní při osobním setkání s žadatelem.“

Pro návrh:
Petr Bajgar, Vojtěch Pikal, Martin Šmída
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

3. Nominace

 • Zatím nebudeme nikoho nominovat sami od sebe. (Navrhovat k nominaci jako předsednictvo.)
 • Nominaci provede krajské fórum na internetovém fóru.

Připomenout volby členům a posunout proces.

Zodpovědná osoba:
Vojtěch Pikal

4. Zasedání

(krajského fóra)

 • Kdy: čt 13.6.; 15:00(předsednictvo), 16:00(schůze)
 • Kde: Olomouc - anketa Ponorka/Kolárka
 • Kdo: Vojtěch Pikal - provede anketu, kalendář, pozvánku, FB akci, emaily
 • Co: Program bude vyřešen na fóru (např. nominace, Majetín, …)

Připraví administrativu na fóru a vůbec věci kolem.

Zodpovědná osoba:
Vojtěch Pikal

Schůze byla přerušena a účastníci se přesunuli na besedu o ZEVO do klubu Teplo. Po zapojení do debaty a jejím skončení se přesunuli do restaurace Taverna na Horním náměstí v Přerově.

5. AntiOSA

 • Řeší se dostatečnost a dostupnost materiálů. Rozhodnuto požádat o zaslání 25 sad kompletních materiálů. Bude případně proplaceno z rozpočtu KS. Uloženo Vojtěchu Pikalovi.
 • Martin Šmída má za úkol dotázat se na kompilaci svobodné hudby.
 • Při obcházení zařízení by se současně měli zjišťovat možnosti uspořádání RV.

Dotaz na materiály, zorganizovat zaslání a proplacení z rozpočtu.

Zodpovědná osoba:
Vojtěch Pikal

Dotaz na kompilaci svobodné hudby pro podniky.

Zodpovědná osoba:
Martin Šmída

6. Organizace RV

 • Flóru má řešit Jiří Kosek, neozývá se.
 • Petr Bajgar zkusí Přerov, klub Teplo.

„Máme na to zorganizovat RV.“

Organizace a zjišťování prostor pro uspořádání RV v kraji.

Zodpovědná osoba:
Petr Bajgar

7. Organizace VyOsení

31.8. Majetín

 • Místo, čas, kapely jsou.
 • Provedení oficiálně pod stranou - Domluva s FO co je potřeba - provede Vojtěch Pikal
 • Propagační materiálny - vlajky, materiálý, stánek (e-shop materiály). Lidi do stánku. Dotaz MO + co máme?
 • Přednášky? - 1 přednáška, 20 minut - téma svobodná hudba (a VyOsení) - zkusíme si někoho pozvat.
 • Martin Šmída napíše Adamovi Skořepovi

Dotaz FO co vše je potřeba pro možnost provést akci oficiálně pod stranou.

Zodpovědná osoba:
Vojtěch Pikal

Dotaz na MO/e-shop jaké máme k dispozici propagační materiály, stánky a podobně.

Zodpovědná osoba:
Martin Šmída

8. Situace vve straně

„Probíhají procesy, které musí proběhnout.“

 • Petr B.: Ujasňování, Priority, vyříkání si věcí. Současně se jedná o cvičení odolnosti a schopnosti dorozumění.
 • Vojtěch P.: Přípustná forma vyjádření. Je třeba se poučit z chyb, pojmenovat chyby a přiznat chyby.
 • Petr B.: Krajské fórum je mrtvé; soustředíme se jen na centrum.

9. Organizace CF 2013

viz bod 6.

 • Vojtěch P.: Raději zasedání celostátního fóra zatím nepořádejme.

(Nikdo proti.)

10. Krajské odbory

MO

(Martin Š.) - kontakty nenavazuje

 • Poznámka VP: JmK má MO.

Komunikovat s centrálním a krajskými MO.

Zodpovědná osoba:
Martin Šmída

PO

(Petr B.) - dělá kontakty. Je to o reálné činnosti.

 • „Pořádejme výjezdní zasedání PKS spojená s něčím.“
 • Martin Šmída se ptá na nějaký nejlepší postup pro aktivaci lidí. PB neumí odpovědět. (Je to různé.)

TO

(Martin F.)

Vojtěch Pikal navrhuje přeskočit. Petr chce něco říci.

 • PB: Odbor funguje, umožňuje nám se spojit a komunikovat/koordinovat. Měl by se nějak spojit s centrálním TO.

AO

(Vojtěch P.) - Předsedá se a jinak nic.

Zkontaktovat vedoucí odboru K. Mátlovou

Zodpovědná osoba:
Vojtěch Pikal

Program vyčerpán.

Vojtěch Pikal navrhuje zařadit další nový bod k vyslechnuté besedě.

11. ZEVO

Stanovisko PKS

„Prezentace byla nevyvážená. Jako jediné alternativy byly prezentovány spalovna a skládkování. Mezi prezentujícími nebyla žádná prostistrana (například ekolog). Všichni se dušovali, že jim o spalovnu v Přerově nejde, ale jiné možnosti nijak prezentovány nejsou. Například větší míra třídění nebyla vůbec diskutována. Dotazy z publika byly hodnoceny jako útoky. V každém případě podporujeme referendum.“

Pro návrh:
Petr Bajgar, Vojtěch Pikal, Martin Šmída
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.