• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Primární volby KS Olk 2012

Volby byly vyhlášeny 6.7. 2012.

Volby proběhly v souladu s pravidly primárních voleb osobně a pod dohledem volební komise U Floriána v Olomouci.

Úvodní zasedání předsednictva

Program

 1. Nominace
 2. Doplnění pravidel primárních voleb

Usnesení

Nominace

Krajské předsednictvo nominuje Vlastimila Holíka, Miroslava Bartoviče, Petra Bajgara, Petra Kapounka, Radomíra Navrátila, Ondřeje Malého a Jiřího Koska na krajskou kandidátku.

Jednomyslně schváleno (2-0-0).

Doplnění pravidel primárních voleb

Kandidáti, kteří nezískají nominaci do okamžiku kdy je třeba kandidátku předložit ke schválení republikovému výboru z ní budou vyškrtnuti.

Jednomyslně schváleno (2-0-0).

Primární volby

Přichází Jiří Kosek

Volba lídra kandidátky

Kandidáti na Lídra:

 • Petr Bajgar
 • Miroslav Bartovič

Výsledky hlasování:

 • Petr Bajgar - 3
 • Miroslav Bartovič - 1
 • zdržel se - 0

Petr Bajgar byl zvolen v 1. kole volby.

Určení počtu čelních kandidátů

Vojtěch Pikal navrhuje mít 2 čelní kandidáty. Není protinávrh. Návrh jednomyslně přijat (3-0-0).

Volba 1. čelního kandidáta

Kandidáti na 1. čelního kandidáta:

 • Vojtěch Pikal
 • Jiří Kosek

Výsledky hlasování:

 • Vojtěch Pikal - 4
 • Jiří Kosek - 0
 • zdržel se - 0

Vojtěch Pikal byl zvolen v 1. kole volby.

Volba 2. čelního kandidáta

Kandidáti na 2. čelního kandidáta:

 • Miroslav Bartovič
 • Jiří Kosek

Výsledky hlasování v 1. kole:

 • Miroslav Bartovič - 1
 • Jiří Kosek - 1
 • zdržel se - 2

Nikdo nebyl zvolen, oba kandidáti postupují.

Výsledky hlasování v 2. kole:

 • Miroslav Bartovič - 1
 • Jiří Kosek - 2
 • zdržel se - 1

V 2. kole byl zvolen Jiří Kosek.

Volba dalších pozic

Vojtěch Pikal navrhuje udělat jedno kolo volby.

Padl procedurální návrh na odročit volbu na fórum.
Návrh přijat prostou většinou (2-1-1). Odročeno.

Prezence

Krajské předsednictvo

 • Vojtěch Pikal
 • Miroslav Bartovič (předseda volební komise)

Členové

 • Petr Bajgar

Registrovaní příznivci

 • Jiří Kosek (člen volební komise)

Internetová část primárních voleb

Další část voleb pokračovala na internetovém krajském fóru.

Vlastimil Holík vznesl námitku proti volbě lídra, neboť podal předsednictvu písemnou přihlášku do boje o čelní pozice.

Volba lídra se tedy opakovala.

Opakovaná volba lídra

Kandidáti:

 • Petr Bajgar
 • Miroslav Bartovič
 • Vlastimil Holík

Výsledky hlasování:

 • Petr Bajgar - 2
 • Miroslav Bartovič - 1
 • Vlastimil Holík - 7
 • zdržel se - 0

V 1. kole opakované volby byl zvolen Vlastimil Holík.

Další z předchozích voleb nikdo opakovat nechtěl.

1. volba dalších pozic

forum

Kandidáti:

 • Miroslav Bartovič
 • Petr Bajgar
 • Petr Kapounek
 • Radomír Navrátil
 • Ondřej Malý
 • Michal Zdražil
 • Martin Šmída

Volí se 5 pozic.

Výsledky hlasování:

 • Miroslav Bartovič - 2
 • Petr Bajgar - 3
 • Petr Kapounek - 2
 • Radomír Navrátil - 2
 • Ondřej Malý - 1
 • Michal Zdražil - 0
 • Martin Šmída - 2
 • zdrželo se - 1

Celkem 5 hlasujících.

Do druhého kola by postupoval pouze Petr Bajgar, takže nemá smysl jej konat za účelem určení pořadí mezi postupujícími kandidáty a Petr Bajgar obsazuje 4. pozici na kandidátce.

2. volba dalších pozic

forum

Kandidáti:

 • Miroslav Bartovič
 • Petr Kapounek
 • Radomír Navrátil
 • Ondřej Malý
 • Michal Zdražil
 • Martin Šmída
 • Lukáš Kapucián

Volí se 4 pozice.

Výsledky hlasování:

 • Miroslav Bartovič - 6
 • Petr Kapounek - 6
 • Radomír Navrátil - 6
 • Ondřej Malý - 4
 • Michal Zdražil - 4
 • Martin Šmída - 6
 • Lukáš Kapucián - 6
 • zdrželo se - 1

Celkem 9 hlasujících.

Nadpoloviční počet získali a do druhého kola postupují Miroslav Bartovič, Petr Kapounek, Radomír Navrátil, Martin Šmída, Lukáš Kapucián.

2. kolo 2. volby

forum

Kandidáti:

 • Miroslav Bartovič
 • Petr Kapounek
 • Radomír Navrátil
 • Martin Šmída
 • Lukáš Kapucián

Volí se 4 pozice.

Výsledky hlasování:

 • Miroslav Bartovič - 3
 • Petr Kapounek - 6
 • Radomír Navrátil - 6
 • Martin Šmída - 7
 • Lukáš Kapucián - 5
 • zdrželo se - 0

Celkem 8 hlasujících.

Na kandidátku byly zvoleni 4 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a to v pořadí Martin Šmída (5.), Petr Kapounek (6.), Radomír Navrátil (7.), Lukáš Kapucián (8.). O pořadí mezi Petrem Kapounkem a Radomírem Navrátilem bylo rozhodnuto losem.

Primární volby na srpnovém zasedání

3. volba dalších pozic

Vzhledem k nízkému počtu účastníků bylo rozhodnuto provést volbu deklarativně. Kandidáti:

 • Miroslav Bartovič
 • Ondřej Malý
 • Michal Zdražil
 • Martin Foltýn

Michal Zdražil nikdy neobdržel nominaci ani od podání kandidatury nenavázal žádný kontakt. :Navrženo pořadí dle výsledků v předchozích volbách:

Miroslav Bartovič (9.), Ondřej Malý (10.), Martin Foltýn (11.)

:PRO 3 - PROTI 0 - zdrželo se 0

Výsledná kandidátka

 1. Vlastimil Holík (lídr)
 2. Vojtěch Pikal (čelní kandidát)
 3. Jiří Kosek (čelní kandidát)
 4. Petr Bajgar
 5. Martin Šmída
 6. Petr Kapounek
 7. Radomír Navrátil
 8. Lukáš Kapucián
 9. Miroslav Bartovič
 10. Ondřej Malý
 11. Martin Foltýn
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.