• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS Olk 11.8. 2012

Schůze byla svolána 27.7. Jednání proběhlo osobně v Nirvana clubu.
Zápis sestaven na základě padu z příslušného dne

Zasedání předsednictva

Program

 1. příjímání členů
 2. plnění úkolů
 3. místní sdružení
 4. snížení příspěvků

Zápis

Zahájení: 13:40

Zapisovatel a Předsedající: Bc. Vojtěch Pikal

Body (1) až (3) odloženy, protože není co a není koho.

4) Snížení příspěvků

Vlastimil Holík a Petr Bajgar Podali žádost o snížení členského příspěvku.
Probírána celková situace kolem členství a financí.
Návrh usnesení:

Předsednictvo shledává u Vlastimila Holíka a Petra Bajgara důvody hodné zvláštního zřetele dle §1 Pravidel pro příspěvky a snižuje jim členský příspěvek.

Návrh přijat (PRO 2 - PROTI 0 - zdrželo se 0).

14:57 končí zasedání předsednictva, příští bude nejpozději na příštím zasedání KS.

Zasedání krajského fóra

Přichází Petr Kapounek.

Program

 1. Zahájení
 2. Pohled zpět
  1. INDECT?
  2. Primární volby
 3. Primární volby
 4. Schválení krajského volebního programu
 5. Zprávy z orgánů a uložení úkolů
  1. Krajské předsednictvo
   1. Zprávy z jednání
  2. Volební komise
   1. Primárky
  3. Administrativní odbor
   1. Primárky
   2. Administrativa voleb
  4. Finanční odbor
   1. Přehled prostředků
  5. Mediální odbor
   1. TZ Kandidátka
  6. Personální odbor
  7. Technický odbor
   1. Publikace na webu
   2. Funkčnost odboru
  8. Místní sdružení
 6. Reorganizace
 7. Plán činnost
  1. sociální karta
  2. přihlašování nezaměstnaných na poště
  3. Kampaň
  4. Celostátní fórum - cesta a nominace
 8. Různé
 9. Zakončení

Zápis

Zahájení: 14:03

Pohled zpět

Indect

Vojtěch Pikal: Protest bohužel neproběhl, přestože se nám i někdo ozval. Předseda nestíhá všechno organizovat a 1. místopředseda je někde v trapu. Je to smutné, kraj nám najednou nějak umřel.
Petr Kapounek dodává, že to není poprvé, ale již asi počtvrté, co si kraj prochází podobným cyklem (Už to vypadá, že se to všechno pěkně rozjede). Příčina je neznámá.

Primární volby

Primární volby probíhaly zmateným až neprofesionálním způsobem a výsledkem je, že ještě nejsou ukončeny a hlavně nejsou vyřízeny všechny administrativně volební náležitosti.
Třetí volbu na další pozice nemělo cenu konat online, jelikož by stejně končila nyní v době schůze.

Primární volby

Kandidátka doplněna a uzavřena, viz.

Následuje obvolávání kandidátů, aby dodali co nejdříve podepsané prohlášení kandidáta. Na většinu je problém získat kontakt.

Schválení krajského programu

Snaha o dopracování, začleněny/upraveny dvě poznámky od Miroslava Bartoviče.
Začleněna další poznámka z předchozích jednání.

Diskuze několikrát sklouzla k obecným problémům zaměstnanosti, zaměstnatelnosti či zdravotnictví, které bohužel nejsou řešitelné na úrovni kraje, ale pouze na úrovni legislativy.

Je pozdě, všichni jsou vyčerpaní, následuje urychlené jednání.

Zprávy z orgánů

Kraj celkově nevyvíjí činnost, jelikož nikdo nevyvíjí činnost.

Plán činnosti

Kampaň

Petr Kapounek nemá a neměl žádný plán kampaně. V době kdy ještě byl vedoucím krajského mediálního odboru se k této činnosti nikdo nehlásil. Peníze jsou, nejsou lidi.

Zakončení

Další schůze se bude konat v září.
Schůze ukončena 16:24.

Prezenční listina

Předsednictvo KS Olk

 • Vojtech Pikal
 • Miroslav Bartovič

Členové KS Olk

Registrovaní příznivci KS Olk

 • Petr Kapounek

Usnesení

Usnesení předsednictva

Usnesení o snížení členského příspěvku
Předsednictvo shledává u Vlastimila Holíka a Petra Bajgara důvody hodné zvláštního zřetele dle §1 Pravidel pro příspěvky a snižuje jim členský příspěvek.

Usnesení krajského sdružení

Usnesení o doplnění kandidátní listiny
Doplňujeme na další místa kandidátní listiny Miroslava Bartoviče, Ondřeje Malého a Martina Foltýna v tomto pořadí.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.