• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volební jednání

Zápis z internetového Volebního jednání.

Zápis z jednání

Jednání svolal 8.11. předsedající Vojtěch Pikal na základě usnesení z Listopadového zasedání.

Jednání bylo svoláno s tím, že samotná hlasování se odehrají na volebním zasedání 21.11.

Po volebním zasedání byla většina bodů uzavřena. Po vyčerpání posledního bylo jednání ukončeno 7.1.2014

Pořad jednání

Zápis

1. Volba předsednictva

1a. Určení velikosti předsednictva

Rozprava na fóru

Vojtěch Pikal navrhl 3 členy. Petr Bajgar navrhl 4 členy a posléze 5 členů.

3 členy v rozpravě podpořili Martin Šmída, Vlastimil Holík(JmK), Vladimír Hlavinka, Miroslav Bartovič. 4 členy nepodpořil v rozpravě nikdo. Pro 5 členů se vyslovil i Miroslav Bartovič. V rozpravě dále vystoupil Martin Shánil(SčK).

Věc byla přerušena a procedurálně rozhodnuta veřejným hlasováním na zasedání.

1b. Volba předsednictva

1b. Dovolba místopředsedů

Rozprava na fóru

Konsensuálně bylo rozhodnuto, že nominace více členy nebudou vyžadovány.

Petr Bajgar podal námitku proti názvu bodu, která byla přijata a název byl změněn (upřesněn).

Kandidaturu podali Roman Kümmel, Martin Šmída. Dále byly navrženi Vladimír Hlavinka, Vojtěch Pikal, Petr Bajgar, Miroslava Bartovič. Vojtěch Pikal svou kandidaturu odmítl. Petr Bajgar odmítl kandidovat na místopředsednický post.

V Rozpravě s poznámkami dále vystoupili Ivan Bartoš(RP, Pha), Vlastimil Holík(JmK), Jan Hrubý(Pha).

Věc byla přerušena a vyřešena na Volebním zasedání elektronickou tajnou volbou přes internetové fórum.

2. Volba vedoucího mediálního odboru

Rozprava na fóru

Kandidaturu předložil Martin Šmída. Dále byly nominování Lukáš Buchta, Roman Kümmel, Petr Karlík, Radim Studený. Roman Kümmel, Lukáš Buchta a Petr Karlík nominaci odmítli.

Dále byl Vlastimilem Holíkem navržen Ondřej Flidr, to však nebylo platné, neboť (1) Vlastimil Holík nebyl již členem KS OlK (podmínka návrhového oprávnění) (2) Ondřej Flidr nebyl členem (podmínka volitelnosti).

Věc byla vyřešena na Volebním zasedání s hlasováním přes fórum.

3. Volba vedoucího administrativního odboru

Rozprava na fóru

Ve věci na fóru nikdo nevystoupil.

Věc byla dořešena na Volebním zasedání s hlasováním přes fórum.

4. Nominace do republikového výboru

Rozprava na fóru

O nominaci se přihlásil Miroslav Bartovič. Později kandidaturu vzdal.

Dále byl navržen Jakub Burget, který později předložil svou kandidátskou řeč.

Do rozpravy se dále zapojili Martin Šmída, Petr Bajgar a Lukáš Buchta.

Věc byla přerušena a řešena na Volebním zasedání.

Po volebním zasedání jednání pokračovalo kvůli možnosti nominovat další kandidáty do probíhající volby. Žádné konkrétní návrhy se neobjevili, a tak byl bod 7.1. 2014 ukončen.

5. Volba do republikového výboru

Internetové jednání

Navržen byl Jakub Burget.

Věc byla dořešena na Volebním zasedání.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.