• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS Olk 23.6. 2012

Schůze byla svolána 28.5. Jednání proběhlo osobně v Nirvana clubu.
Zápis sestaven na základě padu z příslušného dne

Zasedání předsednictva

Program

 1. příjímání členů
 2. plnění úkolů
 3. navržení vedoucího AO
 4. místní sdružení
 5. příprava programu
 6. návrh na změnu pravidel primárních voleb

Zápis

Zahájení: 13:34

Zapisovatel: Bc. Vojtěch Pikal
Předsedající: Bc. Vojtěch Pikal
Ověřovatel: Lukáš Kapucián

1) příjmání členů - nemáme koho

2) plnění úkolů - se plní

3) Navržení vedoucího AO
diskutován Petr Bajgar, Jiří Kosek, Věra Magdonová, Lukáš Kapucián
Miroslav Bartovič se zavazuje kontaktovat Věru z a případně další možné lidi.

4) Místní sdružení - proces běží, zatím nic

5) Příprava programu
Příprava běží na celostátní úrovni, uděláme další samostatné setkání, třeba dopracovat naši kapitolu do jednotné podoby, cca za 14 dní setkání kandidátů a úprava programu

6) Změna pravidel primárních voleb
Není možno současně mít hlasování příznivců a volbu na fóru. Zvažována nutnost nominace (cca 1/5 členové, nebo předsednictvem).

Doplnění pravidel primárních voleb:
„Kandidát do primárních voleb musí být nominován usnesením krajského předsednictva, nebo 1/5 členů krajského sdružení.“

(3-0-0 - jednomyslně schváleno)

Podle situace se zruší či upraví nutnost osobního hlasování.
pozn. RegP jsou i členové jiných krajů - 2 hlasy?

končí zasedání předsednictva, příští bude nejpozději na příštím zasedání KS.

Vyhlašuji 5 minutovou přestávku.

Zasedání krajského fóra

Program

 1. zahájení 14:00
 2. Pohled zpět
  1. Studenti se postavili proti státním maturitám‎
  2. Církve získají i majetek, který jim nepatřil
  3. Grygov
  4. Libor Michálek (Přerovák)
 3. Volba vedoucího AO
 4. Zprávy z orgánů
  1. Krajské předsednictvo
  2. Administrativní odbor
   1. Volební komise
  3. Finanční odbor
  4. Mediální odbor
   1. nebál bych se zveřejnit v náš prospěch názor o zanedbaném mauzoleu, o našem postoji, aktivitě a prozatímním vývoji (že to připomíná Vesmírného průvodce po galaxii) a s vizi do budoucna. https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=480&t=12188
   2. zapojeni clenu z PV a PR
  5. Personální odbor
  6. Technický odbor
 5. Plnění úkolů
  1. Založení sdružení
 6. Plán činnost
  1. Příprava krajských voleb (kandidáti, program) + TZ (se zmíněním o kandidátkách s tykadly)
  2. Akce k potopení ACTA
 7. Různé
 8. Zakončení

Zápis

Zahájení: 14:39
Lukáš ustanoven ověřovatelem
Program upraven a změněn
Program konsenzuálně přijat

Pohled zpět

státní maturity

Centrálnost, vyhozené peníze, selhává ve svém základním úkolu, zásadou je zjednodušit a decentralizovat hodnocení apod. Je třeba testovat nikoliv nabiflované znalosti formou testů ale schopnost samostatně uvažovat a pracovat. „Pokud už chceme mít centrální maturitní zkoušky…„
VP vypracuje usnesení a předloží jej KF/RV → MO, TZ…

církve získají majetek, který jim nepatřil

Představen pohled Mach - uvolnit majetek, na požádání pro církev prokazuje vlastnictví, co nelze vydat, bude nahrazeno. Dle zákona 218/1949 Sb. paragraf 10 (2) vznikly církví sepsané „soupisy veškerého movitého i nemovitého jmění a majetkových práv církví a náboženských společností“. Z těchto by se mělo vycházet při rozhodování o tom který majetek vrátit.
Diskutovánu historické otázky, kam až se vracet, legálnost nabytí apod.
Sestavit základní usnesení, pracovat centrálně, vyjadřovat se i k celostátním tématům. Nejsme strana jednoho Internetu a Kopírovacího monopolu.
Představit naši „fact based politics“, předložit ke zpracování RV
„Dej člověku do vlastnictví holou skálu, a on ji promění v kvetoucí zahradu. Pronajmi člověku zahradu na devět let a on ji promění v poušť.“

Usnesení

Krajské fórum je přesvědčeno, že současný stav, kdy „majetek který původně náležel církvím“ je obstaven a nelze na něm kvalitně hospodaří a zároveň náš stát zajišťuje platy duchovních vybraných církví je krajně nevyhovujícím. Dle zákona 218/1949 Sb. paragraf 10 (2) vznikly církví sepsané „soupisy veškerého movitého i nemovitého jmění a majetkových práv církví a náboženských společností“. Z těchto by se mělo vycházet při rozhodování o tom který majetek vrátit, s ohledem na další minulé změny stavu (nová znění tohoto zákona, Výčtový zákon apod.).

Krajské fórum je přesvědčeno, že Pirátská strana by měla zaujmout stanovisko a představit řešení, k této společenské otázce, stejně jako k jiným celospolečenským politickým otázkám. Je na čase ukázat, že Piráti jsou politickou stranou širokým programem.
Krajské fórum ukládá předsednictvu toto usnesení předložit republikovému výboru, aby se jím tento zabýval.

(3-0-1)

Grygov
Krajské fórum je nadšeno používáním open-source softwaru městem Grygov a vzniklými úsporami a jinými výhodami.
Krajské fórum ukládá předsednictvu kontaktovat představitele Grygova používající svobodný software v obecní správě a pokusit se s nimi navázat spolupráci v této oblasti.

(4-0-0) Přijato

Libor Michálek
Krajské fórum podporuje kandidaturu Libora Michálka na senátora za (i) Pirátskou stranu.
Krajské fórum důvěřuje republikovému předsednictvu a republikovému výboru že dokáže vyjednat a schválit koaliční smlouvu v souladu s pirátskými principy, programem a volebním řádem.

(4-0-0)

skepticismus ke KDU-ČSL

Bartovič odchází

Volba vedoucího AO

žádný kandidát, se odkládá

Zprávy z orgánů

 1. Krajské předsednictvo touží po větší podpoře ve své činnosti ze strany odborů.
 2. AO
  1. vedoucí nestíhá veškerou práci a proto se hledá nový kandidát na tento post
  2. úspěšné rozmělnění fóra na krajské odbory.
 3. VK - podle všeho pracuje
 4. FO - byla založena web. stránka FO. Máme jednoho pravidelného dárce
 5. MO - moc nefunguje kvůli zkouškovému či živnosti. Zaostává ve zveřejňování stanovisek a TZ.
 6. PO - absolutně je neaktivní. Nefunguje a nejsou doposud žádné reporty ani výsledky.
 7. TO - neplní zadané úkoly

Plnění úkolů

Sdružení nebyla založena, činnost snad pokračuje. Čeká se na iniciativu členů z potenciálních MS.

Plán činnosti

Za 14 dní setkání nad programem, kontaktovat menší strany, udělat TZ? (program, tykadla, jdeme do toho?), příprava primárek, více kandidátů. Od MO se očekává zmedializování této činnosti, akce v parku, třeba sladit s průběhem projednávání - Organizuje primárně Vlastimil Holík

Různé

už nic

Zakončení

 1. Další zasedání - 21.7.2012, místo se uvidí
 2. Setkání kandidátů nad programem - 7.7. 13.30, buď u nádraží, předchází grilování ACTA.

Ověřeno
schůze ukončena 18:10

Prezenční listina

Předsednictvo KS Olk

 • Vlastimil Holik
 • Miroslav Bartovic
 • Vojtech Pikal

Členové KS Olk

 • Lukáš Kapucián

Usnesení

Usnesení předsednictva

Usnesení o doplnění pravidel primárních voleb

Předsednictvo krajského sdružení olomouckého kraje se usneslo takto:

Doplnění pravidel primárních voleb:
„Kandidát do primárních voleb musí být nominován usnesením krajského předsednictva, nebo 1/5 členů krajského sdružení.“

Usnesení krajského fóra

Krajské fórum olomouckého kraje se usneslo takto:

Usnesení k církevním restitucím
Krajské fórum je přesvědčeno, že současný stav, kdy „majetek který původně náležel církvím“ je obstaven a nelze na něm kvalitně hospodaří a zároveň náš stát zajišťuje platy duchovních vybraných církví je krajně nevyhovujícím. Dle zákona 218/1949 Sb. paragraf 10 (2) vznikly církví sepsané „soupisy veškerého movitého i nemovitého jmění a majetkových práv církví a náboženských společností“. Z těchto by se mělo vycházet při rozhodování o tom který majetek vrátit, s ohledem na další minulé změny stavu (nová znění tohoto zákona, Výčtový zákon apod.).

Krajské fórum je přesvědčeno, že Pirátská strana by měla zaujmout stanovisko a představit řešení, k této společenské otázce, stejně jako k jiným celospolečenským politickým otázkám. Je na čase ukázat, že Piráti jsou politickou stranou širokým programem.
Krajské fórum ukládá předsednictvu toto usnesení předložit republikovému výboru, aby se jím tento zabýval.
Usnesení k užívání open-source ve městě Grygov
Krajské fórum je nadšeno používáním open-source softwaru městem Grygov a vzniklými úsporami a jinými výhodami.
Krajské fórum ukládá předsednictvu kontaktovat představitele Grygova používající svobodný software v obecní správě a pokusit se s nimi navázat spolupráci v této oblasti.
Usnesení ke kandidatuře Libora Michálka
Krajské fórum podporuje kandidaturu Libora Michálka na senátora za (i) Pirátskou stranu.
Krajské fórum důvěřuje republikovému předsednictvu a republikovému výboru že dokáže vyjednat a schválit koaliční smlouvu v souladu s pirátskými principy, programem a volebním řádem.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.