• @kvk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Pravidelná setkání s Piráty Rotava
Rádi bychom pozvali každého, kdo se zajímá o dění na Rotavě, chce diskutovat nad problémy v našem městě a přinášet své návrhy k jejich řešení schůzky na pravidelné schůzky Pirátů Rotava, které se konají každý čtvrtek od 18:00 v Restauraci u Kina. Událost na Facebooku.

Místní sdružení Rotava

Jsme nové tváře, nezatížené minulostí. Parta lidí, kterou již nebaví pouze nečinně sledovat dění ve městě. Chceme se na chodu aktivně podílet, zlepšit fungování poskytovaných služeb a městského úřadu. Chceme rozšířit portfolio činností města pro občany, Rotavu pro lidi! Nebudeme krýt klientelismus na Rotavě, nebudeme se podílet na neprůhledných výběrových řízení, nebudeme podporovat aktivity a činnosti, které jdou proti zájmu města, občanů Rotavy. Chceme „průhlednou“ radnici, takovou, kam se občan nebude bát obrátit se svým dotazem nebo pro radu. Radnici, která bude spoluvytvářet a zlepšovat podmínky pro žití na Rotavě.


© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.