• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • lukas_novy has no permissions

Program pro Rotavu 2018

Bezpečnost

Bezpečnostní situace v Rotavě je z pohledu Pirátů dlouhodobě zanedbaná a představiteli města podceňovaná.

PROTO
 1. Navýšíme početní stav městské policie.
  1. Docílíme nepřetržitou službu.
 2. Změníme systém řízení městské policie.
 3. Zrevidujeme stávající stav kamerového systému v našem městě,
  1. provedeme potřebné změny.
 4. Nabízíme Vám možnost spolupodílet se na řešení bezpečnosti a ochrany majetku nás všech.

Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku není špiclování!


Rotava sociální

Rotava není sociálně vyloučená lokalita! Nebudeme hasit, ale dělat prevenci!

PROTO
 1. Budeme provádět terénní práci, která bude založena na místní znalosti lidí a lokalit.
 2. V rámci terénní práce budeme pracovat se všemi závislostmi
  1. a také s rodinami nacházejícími se ve špatné sociálně ekonomické situaci.
 3. Založíme dluhovou poradnu
  1. která bude řešit dluhovou situaci bez nároku na provizi z vyřízení případné insolvence.
 4. Budeme podporovat vznik sociálního podniku v našem městě v rámci politiky zaměstnanosti.
 5. Podporujeme vznik sdružení
  1. která se budou věnovat všem věkovým skupinám a budou podporovat volnočasové aktivity.

Transparentnost

Základním stavebním kamenem pirátského programu je průhlednost - transparentnost.

PROTO
 1. Veřejná výběrová řízení skutečně veřejná.
 2. Zapojíme Vás do rozhodování o investicích města.
 3. Zřídíme veřejné kalendáře úředníků radnice na stránkách města.
 4. Zajistíme on-line objednávky k jednání na radnici.
 5. Vytvoříme on-line formuláře pro komunikaci s radnicí.
 6. Časově garantovaná odpověď z radnice na dotazy občanů.
 7. Prosadíme na úrovni zastupitelstva města vytvoření osadního výboru (pro okrajové lokality),
  1. Rotava není pouze sídliště!
 8. Rozpočet města a finanční toky skutečně pod kontrolou veřejnosti.
 9. Zlepšíme dopravní obslužnost.
 10. Zřídíme pozici dotačního úředníka,
  1. v jehož kompetenci bude vyhledávání vhodných dotačních titulů a řízení procesů napříč radnicí.
 11. Prosadíme založení městské společnosti Rotava.
  1. Obchodní společnost řízená a vlastněná městem.
 12. Pracovníci úřadu nebudou podléhat politickým vlivům.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.