• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • lukas_novy has no permissions

Volební program pro Karlovy Vary 2018

Plynulá doprava a dostupné parkování

 1. Optimalizace linek MHD
  1. Zejména návaznost na brzké spoje autobusů a vlaků.
 2. Přidání spojů noční MHD, propojení Dolního a Horního nádraží
 3. Podpora malých terminálů dopravy
  1. Návaznost městské a meziměstské dopravy.
 4. Posilování smart prvků v dopravě
  1. Chytré zastávky či sledování MHD v reálném čase (už neběhejte zbytečně na autobus).
  2. Monitoring volných parkovacích stání ve městě, plynulost dopravy atd…
 5. Budeme nakupovat nové autobusy MHD zásadně s klimatizací
 6. Podpora eko způsobů dopravy
  1. Elektrobusová linka jako pilotní projekt mezi Tržnicí a lázeňskou částí podél řeky.
  2. Instalace dobíjecích stanic pro elektromobily.
 7. Řešení dopravního terminálu
  1. (bez monstra u Tržnice)
 8. Podpora výstavby parkovacích domů
 9. Prověření možnosti vybudování P+R parkovišť s návazností na MHD a železnici
 10. Podpora cyklodopravy a elektromobility
  1. Rozšiřování sítě cyklostezek a bikesharing (půjčovna kol).
  2. Půjčovna e-kol, e-koloběžek.
  3. Městské nákupy elektromobilů.
 11. Připravení půdy pro vstup služeb sdílené ekonomiky
  1. (např. Uber)
 12. Rozšíření rekonstrukcí místních komunikací a chodníků
  1. A to nejen v předvolebním čase!

Magistrát bude oporou a rádcem

 1. Zjednodušení a elektronizace byrokracie
  1. při žádostech o grant nebo dotaci na kulturní a sportovní činnost
 2. Rozšíření systému dotačních titulů
  1. zajištění jeho transparentnosti a dostupnosti všem aktivním občanům a spolkům
 3. Město bude partnerem, ne překážkou
  1. pro spolky, provozovatele kulturních zařízení a organizátory kulturních, sportovních a společenských akcí
 4. Realizaci celospolečenských projektů
  1. za jednoduchých podmínek poskytneme dlouhodobě nevyužité městské objekty
  2. s náležitou porcí transparence a prostoru pro širokou veřejnost při rozhodování o projektu, jak v rámci budoucí užitnosti, tak v rámci financování – participativního rozpočtu

Dobře placená práce

 1. Motivovat zaměstnavatele
  1. Aby nabízeli zaměstnancům lepší pracovní i platové podmínky.
  2. Zejména v oblastech souvisejících s podstatou Karlových Varů – lázeňství, hotelnictví, gastronomie.
 2. Zprůhlednění výběrových řízení
  1. Na pracovní pozice v rámci samosprávy i městských společností a maximálně tak využít profesních odborností obyvatelstva.
 3. Hledání zdrojů financování platů
  1. Pro odborníky potřebné pro správné fungování města a městských společností.

Váš názor nás zajímá

 1. Komunikace s veřejností
  1. Ať už tradičními či moderními online způsoby.
  2. Maximálně vyjít občanům vstříc.
 2. Poskytnutí maximálního množství informací
  1. Aby si občané mohli svobodně utvořit ucelený názor na věc.
  2. Abychom mohli společně vytvářet příjemné místo pro život – pro nás i budoucí generace.
 3. Zasedání zastupitelstva v odpoledních hodinách
  1. Zasedání městského zastupitelstva a výborů zavedeme opět od odpoledne, aby se mohla pohodlně účastnit i široká veřejnost.
 4. Transparentnost zastupitelstva
  1. K online přenosům ze zasedání zastupitelstva zavedeme i online přenosy z jednání městských výborů.
  2. Zvýšíme četnost zasedání městského zastupitelstva na minimálně 10x ročně.
  3. Zveřejníme podkladové materiály zastupitelstva i pro veřejnost.
 5. Zatraktivnění městských fór
  1. Hodláme maximálně zatraktivnit městská fóra v jednotlivých čtvrtích tak, aby se jich účastnilo větší množství občanů a řešili skutečné problémy města.
  2. Zavedeme jejich moderaci, online přenosy a interaktivní zapojení občanů.
 6. Prostor k představení zájmů
  1. V případě konání dalších referend dostanou petenti dostatečný prostor k představení svých zájmů.
 7. Veřejná projednávání a představení velkých projektů
  1. V případě velkých investičních záměrů budeme včas pořádat veřejná projednávání a představení projektů.
  2. Situace s IDT nebo Alžbětinými lázněmi se nebude opakovat!

Vary pro život, ne na skok!

 1. Zajištění spokojeného života ve městě
  1. Napříč generacemi a sociálními vrstvami obyvatel.
 2. Vybudování nájemních startovacích bytů
  1. Budeme aktivně hledat možnosti k vybudování nájemních startovacích bytů pro mladé rodiny či sociálních bytů, abychom zamezili dalšímu obchodu s chudobou.
  2. Prověříme možnosti vybudování takových bytů v nevyužitých objektech města.
 3. Vyjednávání s investory plánovaných staveb
  1. Budeme aktivně vyjednávat s investory plánovaných staveb ve městě, abychom dosáhli maximálního možného konsensu v otázce dostupného bydlení.
 4. Podpora Domu pro seniory ve Staré Roli
  1. Podpoříme další rozvoj projektu a najdeme odpovídající objekt či místo pro zbudování Domova se zvláštním režimem.
 5. Podpora poskytovatelům sociálních služeb
  1. Podpoříme stávající poskytovatele sociálních služeb a vytvoříme podmínky pro vstup nových – mapování a vzájemné síťování služeb.
  2. Finanční podpora a další rozvoj Domu dětí a mládeže a ZUŠ, Senior taxi nejen pro seniory – možnost i pro nemocné a zraněné.

Veřejný prostor: zdravé ulice a budovy

 1. Dokončení Územního plánu a Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy
  1. Následné zajištění jejich důsledné aplikace.
 2. Vznik komunikační platformy o veřejném prostoru a jeho funkcích
  1. Ve spolupráci s KAMKV.
 3. Otevřená diskuze
  1. Mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.
  2. Vize a priority pro město by měly přesahovat jedno volební období.
 4. Vstup do UNESCO
  1. Příležitost pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu.
  2. Je nutné věnovat dostatečnou pozornost zátěži, kterou to pro město přináší, především pro infrastrukturu.

Aby Vary zůstaly Karlovy

 1. Vytvoření smysluplné vize pro město
  1. Zajištění dostatku prostředků pro chod a rozvoj.
  2. Průběžná kontrola plnění a efektivity.
 2. Revize rozpočtu města
  1. Jak na straně výdajové efektivity, tak na straně příjmů.
  2. Příjmová oblast musí být posílena o vyšší využití dotačních titulů a o přímé příjmy města.
   1. Například samostatně provozovat teplárnu, neprodávat vřídelní vodu pod nákladovou cenou, jednat o výši lázeňského poplatku apod.
  3. Přehledný a detailní rozklikávací rozpočet
   1. Který ukáže množství přijatých a vynaložených prostředků.
   2. S výstupy pro porovnání s ostatními položkami našeho rozpočtu i rozpočty obdobných měst, a to včetně vývoje v čase a víceleté prognózy.
 3. Zajištění řádných správců a jejich kontroly
  1. Město může a musí být dobrým hospodářem.
  2. Je nutná revize stávajícího využití a správy veškerého městského majetku.
  3. Nadace města nebude sloužit jako odklánění peněz z rozpočtu pro vybrané akce.
 4. Po dobu výkonu funkce skončí politikům jejich podnikatelská aktivita navázaná na přímé výdaje města
  1. Protože se stávají tvůrci pravidel, správci a kontrolory.
 5. Radní a zastupitel musí vždy rozhodovat informovaně
  1. Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, protože každé hlasování si musí obhájit jednak před občany města a kontrolními orgány, a především před sebou samým. Má právo a povinnost být plně informován.
 6. Transparentní výběrová řízení
  1. Pozice na odborech, v představenstvech i jednatelé společností musí být vybíráni na podkladě odbornosti v transparentních výběrových řízeních.
 7. Koordinovaná spolupráce s krajskými institucemi, dotčenými obcemi, společnostmi, spolky a občany
  1. Nutno vytvořit prostor pro maximální zapojení aktivních. Například podpořit vznik osadních výborů, dílčí participační rozpočty, elektronická hlasování.

Vary pod palcem, aneb otevřený magistrát

Mějte své město pod palcem, ať už ve smyslu kontroly jeho správců (politiků) nebo ve smyslu dostupnosti služeb úřadu online pro Vaše pohodlí – to je skutečné “smart city”. Lavičky s nabíječkou na telefon jsou jen doplněk.
Zmodernizujeme a zpřehledníme webové stránky města a vytvoříme propojenou mobilní aplikaci.
Online služby občanům na pár kliknutí nabídnou:

 1. Informace spojené s chodem města
  1. (kontakty – včetně online messengerů, provozní dobu, návody na řešení životních situací, objednání se online na úřad…)
 2. Vyřízení pochůzek online
  1. (např. žádost o dotace, zábory, reklamy, předzahrádky, poplatky, pronájmy městských sálů apod.)
 3. Zasílání novinek a aktualit, platby v MHD a dalších městských organizacích, platby za parkování.
 4. Vizualizaci intenzity dopravy, volných parkovacích míst a pohybu MHD v reálném čase, informace o uzavírkách a objížďkách
 5. Moderní způsob nahlášení problému nebo závady ve městě
  1. (jdu – vidím problém – otevřu aplikaci v mobilu – vyfotím – odešlu).
 6. Hlasování v anketách na aktuální otázky
  1. Nikoliv však jen pro formu, jak je tomu doteď zvykem. Ankety budou transparentní, nezmanipulovatelné a s vypovídající hodnotou. Každá anketa bude kontinuálně probíhat i v papírové formě pro ty, kteří nejsou online.
 7. Hlasování o participativním rozpočtu
  1. Obyvatelé budou mít možnost rozhodnout, na které veřejné projekty vynaloží město peníze.
 8. Participativní rozpočty běží již v desítkách obcí ČR a pomáhají k lepšímu zapojení občanů do komunitního života.
 9. Zveřejníme open data a připravíme je k dalšímu využití

Kdo si hraje nezlobí, aneb bezpečné ulice

 1. Podpora aktivity spolků a organizací v oblasti kriminální a drogové prevence mládeže i dospělých
  1. Např. Centrum pro mládež a alternativní sporty nebo Centrum zdraví a bezpečí.
  2. Navýšíme počet asistentů prevence kriminality v problémových lokalitách města.

Podpora lokálních živnostníků, jako vážených zaměstnavatelů

 1. Město musí být partnerem pro lokální firmy a živnostníky
  1. protože právě oni jsou srdcem lokální ekonomiky.
  2. Zavedeme poradenství a koučing pro začínající podnikatele či projekty, abychom podpořili jejich životaschopnost. Vše samozřejmě v kooperaci se stávající podporou různých institucí.
 2. Lepší informovanost a komunikaci s podnikateli a živnostníky
  1. zejména před investičními akcemi města.
  2. Podpoříme rozvoj sociálních firem, chráněných dílen a alternativních způsobů podnikání.

Vzdělání je investice do budoucnosti

 1. Rozmanitost a moderní pohled na vzdělávání
  1. ať už na to školní či to celoživotní – formální i neformální.
 2. Iniciace diskuze mezi odborníky a rodiči
  1. o pestrosti nabídky základních škol v Karlových Varech.
  2. V případě všeobecné shody a dostatečného zájmu dětí a rodičů by město mohlo krom stávajících deseti základních škol s klasickou formou výuky zřizovat i školu s alternativní výukou, tak jak je tomu i v jiných městech ČR.
   1. Více o různých formách vzdělávání se dozvíte například na alternativniskoly.cz nebo na strýčku Googlovi.
 3. Rozvoj vysokého školství ve městě
  1. zejména v oborech blízkých lázeňství.
  2. Vnímáme také nutnost zajistit absolventům takové školy budoucí uplatnění v našem městě, například v rámci výzkumných aktivit Balneologického institutu.
  3. Přítomnost vysoké školy, potažmo jejích studentů, bude mít pozitivní vliv i na další oblasti života ve městě, jako jsou kultura či spolkové aktivity.
  4. Nabízí se i možnost začít veřejně diskutovat o dalších oborech vhodných vysokoškolskému studiu v našem městě – design, sklářství, a podobně…

Sportem ku zdraví, aneb pestrý výběr sportovišť

 1. Pestrý výběr sportovišť s kvalitním zázemím pro sportovce z řad široké veřejnosti
 2. Podpoříme projekty jednotlivých sportovních komunit na nová sportoviště
  1. a budeme je motivovat ke vzniku dalších projektů.
  2. Podpora bude maximálně transparentní a spravedlivá všem organizacím, spolkům i sportovcům.
 3. Peníze z rozpočtu města půjdou na vybavení sportovišť
  1. nikoliv na platy profesionálních sportovců z komerčně oblíbených sportů.
 4. Město bude partnerem, ne překážkou!
  1. Zjednodušíme a zelektronizujeme byrokracii při žádostech o grant nebo dotaci na sportovní akci.
 5. Motivování dětí i dospělých
  1. ke sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu – například pohybové a výživové poradenství, pořádání kurzů a workshopů či příměstských táborů, vytvoření tradice Městských sportovních her, podpoříme otevření školních bazénů a hřišť pro veřejnost.

Živé město nejen přes festival

 1. Chceme aby žilo celé město, ne jen jeho centrum,
  1. proto se budeme aktivně snažit i o oživení periferie
   1. například akcemi orchestru (Flashmob), putovními venkovními výstavami, festivalem typu „Mezi bloky“ a podobně.
    1. Budeme podporovat aktivní občany a spolky při realizaci podobných projektů.
 2. Karlovy Vary nedostatečně využívají atraktivity Mezinárodního filmového festivalu.
  1. Jedinou celoroční připomínkou tohoto každý rok se opakujícího svátku filmu je Thermal,
   1. který i nadále devastuje svým přístupem Ministerstvo financí pod vedením Babiše a Schillerové (facebook.com/respektmadam).
   2. Budeme aktivně vyvíjet argumentační nátlak na ministerstvo, aby k rekonstrukci hotelu a bazénu přistupovalo jako k celku a s respektem k původnímu architektonickému návrhu – Thermal byl postaven jako chrám MFF a tak by tomu mělo být i nadále.
 3. Zasadíme se o vybudování muzea MFF a vytvoření chodníku slávy s otisky chodidel filmových hvězd
  1. jako turistické atrakce s velkým potenciálem.
 4. Zajistíme další rozvoj místního profesionálního souboru Městského divadla.

Kultura i na periferii

 1. Vnímáme zcela tristní situaci s nedostatkem kulturního vyžití a chceme ji změnit!
  1. Především je třeba začít vnímat tuto problematiku jako jednu z prioritních pro rozvoj komunit v Karlových Varech a celkové kvality života obyvatel, ať už z pohledu kulturního konzumenta, nebo z pohledu umělce. Co hudební žánr, to jiná komunita lidí – chceme aby jsme si tu všichni “přišli na to svoje”.
   1. Proto jsme si jako jeden z prioritních cílů v případě silného mandátu od voličů stanovili vybudovat Městské kulturní a komunitní centrum:
    1. Multifunkční areál s hudebním klubem, barem, kavárnou, koncertním či přednáškovým sálem, prostorem pro výstavy, otevřenou dílnou (pro kutily z paneláků), otevřenou hudební zkušebnou, komunitní zahradou či skleníkem, uměleckým ateliérem, a podobně…
    2. Prostor pro umělecké a společenské aktivity široké veřejnosti, podpora místních spolků, iniciativ a umělců napříč žánry.
    3. Jako ideální pro náš koncept se zatím jeví prostor bývalé vodárny v Tuhnicích.
    4. Projekt bude od začátku podroben velmi široké společenské diskuzi – tak aby byl celý projekt maximálně transparentní a tak abychom vybudovali něco, co bude opravdu k užitku nás všech.

Zdravé zdroje

 1. Lázeňství v Karlových Varech stojí na jedinečných přírodních zdrojích. Primárními potřebami jsou tedy náležitá péče o tyto zdroje a rozvoj znalostí a způsobů jejich využití.
  1. Podpora lázeňství by měla v první řadě směřovat k uspokojení těchto potřeb,
   1. např. podpora vzniku studijních oborů balneologie a hydrogeologie. Absence těchto studijních oborů má negativní dopad nejen na lázeňství (nedostatek odborníků v oboru), ale také na odliv mladých lidí z kraje.
 2. Pro zvyšování kvality lázeňské péče a udržení statutu světového unikátu je velmi důležité obnovit vědecko-výzkumné aktivity a usilovat o pozici světového lídra v oboru.
 3. Obyvatelé lázeňského města musí mít k dispozici kvalitní nabídku lázeňských služeb:
  1. veřejné lázně, jinak nemají žádný benefit vyplývající z trvalého žití v lázních.
  2. Chceme změnit současný stav, kdy domácí obyvatelstvo má velmi omezený reálný kontakt s jedinečností přírodních zdrojů jejich města.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.