• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zápisy z jednání

Všechna jednání Místního sdružení, která se nedotýkají osobních údajů, jsou veřejná. Zde si můžete prohlédnout zápisy z uplynulých jednání.

Program pro příští schůzi

Nápověda: Jak psát zápis ze schůzí

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.