• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Zápis z 4. schůze MS Slovácko

Zápis z 4. schůze Pirátů - MS Slovácko konané dne 3. 10. 2014 v Hodoníně, Horní Valy 8

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové:
Přítomní hosté:
 • Katka Vysloužilová

Schůzi zahájila Mária Vašíčková v 19:30. Zápis vyhotovila Mária Vašíčková

Program jednání

 • Přijímání členů
 • Komunální volby
 • Volná diskuze

1. Přijímání členů

Schůze nebyla vyhlášena včas, takže je třeba aby hlasovali všichni členové předsednictva, t.j. čtyři hlasy.

 1. Pavel Sýkora
 2. Vladimír Forman
 3. Jiří Křápek
 4. Zdeněk Malý

Kandidáti se představili na fóru, každého někdo známe osobně.

1. Zdeněk Malý - hlasování o přijetí

Vzhledem k tomu, že zde není osobně a nepředstavil se na fóru odložíme hlasování, až tak učiní.

2. Jiří Křápek - hlasování o přijetí

Aktivně se podílel na Vyosení.

 • Mária Vašíčková - ano
 • Zdeněk Frolec - ano
 • Richard Strýček - ano
 • Petr Baláž - ano

Jiří Křápek byl přijat všemi hlasy

3. Vladislav Forman - hlasování o přijetí

Osobně se představil na schůzi v červnu

 • Richard Strýček - ano
 • Zdeněk Frolec - ano
 • Petr Baláž - ano
 • Mária Vašíčková - ano

Vladislav Forman byl přijat všemi hlasy

4. Pavel Sýkora - hlasování o přijetí

 • Richard Strýček - ano
 • Zdeněk Frolec - ano
 • Petr Baláž - ano
 • Mária Vašíčková - ano

Pavel Sýkora byl přijat všemi hlasy

2. Komunální volby

 • Zdeněk Frolec informoval o průběhu kampaně v Kyjově.
 • Pavel Sýkora popsal situaci v Bzenci, předpokládá úspěšnost minimálně jednoho kandidáta do zastupitelstva. Na kampaň využije 7 vlajek

3. Volná diskuze

Vzhledem k tomu, že nebyla dostatečně výkonná baterie v počítači, nebylo možné pokračovat v zápisu. Schůze byla ukončena ve 20:40 a pokračovala volná diskuze.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.