• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Ustanovující schůze MS Slovácko

Zápis z ustavující schůze Pirátů - MS Slovácko konané dne 29. 3. 2014 v Jamaica Pub, Mrštíkova 4199/4, Hodonín

Usnesení

 • Zvolen předseda a místopředsedové sdružení Slovácko.
 • Karel Pavelka pověřen správou webu za MS Slovácko
 • Předseda MS Slovácko pověřen archivací administrativních dokumentů.
 • Schůzky domluveny na týden po schůzi KS JMK v sobotu.
 • Nejbližší schůze MS Slovácko sjednána na sobotu 26.4.2014 v Mutěnicích v Nonstop Jessy v 17:00.
 • Karel Pavelka pověřen vytvořením FB stránek pro MS Slovácko

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové:
Přítomní hosté:

Schůzi zahájila Mária Vašíčková v 18:00. Zapisovatelem byl ustanoven Karel Pavelka

Program jednání

 1. Volba předsedy
 2. Volba místopředsedy
 3. Přijetí nových členů
 4. VyOsení
 5. Volná diskuze

1. Volba předsedy

 • V prvním kole volby předsednictva kandidovali:
  • Zdeněk Frolec, Mária Vašíčková, Tomáš Hesek, Petr Baláž, Richard Strýček.
  • Hlasovalo 6 členů.

Zvolen předseda Zdeněk Frolec - třemi hlasy v druhém kole.

2. Volba místopředsedy

 • Zvolení místopředsedů. Výsledky 2. kola:
 • Zvolen 1. místopředseda Mária Vašíčková
 • Zvolen 2. místopředseda Tomáš Hesek
 • Zvolen 3. místopředseda Petr Baláž
 • Zvolen 4. místopředseda Richard Strýček

3. Přijetí nových členů

 • Karel Pavelka, 5 členů hlasovalo a 5 členů bylo pro.
 • Stanislav Brablc, 5 členů hlasovalo a 5 členů bylo pro.
 • Markéta Schilková, 5 členů hlasovalo a 5 členů bylo pro.
 • Martin Schilk, byl představen osobně. 5 členů hlasovalo a 5 členů bylo pro.

4. Vyosení

Organizační tým

 • Mária Vašíčková je koordinátor akce.
  • Zajištěna spolupráce s Domem kultury v Hodoníně, Rádio Jih.
  • Termín 16-17.5.2014 v Hodoníně.
  • Předběžná částka 40.000 Kč
 • Tomáš Hesek shání kapely.
  • Do 25.4.2014 uzavření výběru kapel.
  • Byly osloveny oblastní kapely, Potvrdil účast: Barbar Punk - Brno, Messenjah - Praha, Maryosha Djs - Mutěnice.
 • Petr Baláž zajišťuje bezpečnostní službu

Schůze byla ukončena v 18:50

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.