• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Vítej u Pirátů

 • Víme, že začátky jsou těžké, a proto se budeme snažit ti je co nejvíce usnadnit ☺
 • Organizační struktura ti pomůže pochopit, jak to u pirátů funguje.
 • Nerozumíš řeči pirátského kmene? Seznam zkratek ti pomůže!

Orgány

Republikové předsednictvo (RP)

 • Je statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany
 • Má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru
 • Ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti
 • Nyní máme předsednictvo v tomto složení:
  • Předseda: Ivan Bartoš
  • Místopředsedové a místopředsedkyně: Jana Holomčík Leitnerová, Klára Kocmanová, Markéta Gregorová, Dominika Michailidu

Republikový výbor (RV)

 • Více o RV najdete na wiki nebo na webu.
 • Pokud bys od Republikového výboru něco potřeboval/a, obrať se na jednatele RV nebo použij podatelnu.

Celostátní fórum

 • Je nejvyšším orgánem Pirátské strany
 • Celostátní fórum jsou všichni členové Pirátské strany

Ve výlučné působnosti:

 • zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov
 • volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů
 • projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany a výroční finanční zprávu
 • mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany

Kontrolní komise (KK) a Rozhodčí komise(RK)

 • Dohlíží na dodržování pravidel uvnitř Pirátské strany
 • Na KK je možné se obracet s podněty na prošetření a na RK s předběžnými otázkami ohledně výkladů předpisů

Pro lepší proudění informací mezi orgány a efektivnější řešení témat prolínajících se napříč strukturou vznikla platforma setkání výkonných orgánů strany (SVÝT). Jedná se o společné setkávání zástupců KPS, KK, RK, RP, RV, PPK, vedoucí odborů, vedoucí EP týmu a dalších klíčových osob.

Odbory a Kancelář strany

Odbory a Kancelář strany jsou polodobrovolnické týmy a starají se o správu vnitřních záležitostí strany.

Administrativní odbor (AO)

 • Registruje příznivce a spravuje osobní údaje
 • Vede seznam členů, zajišťuje administrativně proces přijímání
 • Vede seznamy funkcí, týmů a sdružení strany a sbírku předpisů a programových dokumentů
 • Předsedá jednání a volby celostátního fóra
 • Moderuje diskuze na sytémech strany
 • Vedoucího odboru a více informací najdete na wiki odboru

Mediální odbor (MO)

 • Prezentuje Piráty na veřejnosti (spravuje kanály, např. Facebook)
 • Vydává jménem strany prohlášení sdělovacím prostředkům
 • Monituruje média
 • Propaguje akce strany
 • Vedoucího odboru a více informací najdete na wiki odboru

Personální odbor (PO)

 • Zapojuje dobrovolníky do činnosti strany
 • Pracuje s nováčky
 • Koordinuje hledání lidí pro plnění úkolů
 • Zastřešuje výběrová řízení
 • Zajišťuje proudění informací směrem ke členům
 • Zajišťuje pravidelné proškolování
 • Vedoucího odboru, koordinátory jednotlivých krajů a další informace naleznete zde

Technický odbor (TO)

 • Zajišťuje správu webu
 • Zařizuje vývoj systémů a správu technických systémů
 • Více informaci je na wiki odboru

Zahraniční odbor (ZO)

 • Komunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí
 • Vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních témat
 • Přináší do strany nápady osvědčené v zahraničí
 • Dočasným vedoucím odboru je Michal Gill

Kancelář strany (KaS) a Finanční tým (FT)

 • Spravuje bankovní účty
 • Dohlíží na toky peněz ve straně
 • Vede účetnictví, sestavuje závěrku
 • Spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu
 • Agenda finančního týmu spadá pod kancelář České pirátské strany, vedoucím kanceláře je Jiří Kárský (jiri.karsky@pirati.cz),

Pirátská pravidla

Pravidla, podle kterých funguje Pirátská strana, zabezpečují, že naše hospodaření zůstane transparentní a že nikdo nebude členům brát jejich práva. Mezi nejdůležitější pravidla můžeme zařadit:

Pirátské komunikační platformy

 • Jedním z komunikačních nástrojů je Pirátské fórum. Pokud se chceš stát členem Pirátů, doporučujeme se na fórum zaregistrovat a představit se ve vlákně zájemců o členství ve svém kraji. Seznam krajů nalezneš hned na úvodní stránce. Po přijetí je každému členovi přihlašovací jméno změněno podle tvaru “jméno.příjmení”. Pokud se takto rovnou zaregistruješ, žádná změna již nenastane. Návod pro používání fóra nalezneš zde.
 • Pro běžnou interní komunikaci používáme platformu Zulip. Pro videokonference Jitsi. Zápisy ze schůzí pak většinou v reálném čase děláme v CodiMD. Jako naše interní “cloudové” úložiště slouží Mrak . Pro pomoc s ovládáním kontaktuj krajského koordinátora nebo mrkni na wiki na návody.
 • Dalším nástrojem je tiketovací systém Redmine. V něm si Piráti evidují úkoly a jejich plnění. Nalezneš zde také podatelny jednotlivých odborů. Níže následuje několik příkladů použití podatelny. Do podatelny Finančního týmu spadají zejména žádosti o proplacení. Do podatelny Technického odboru můžeš napsat, pokud máš jakýkoliv technický problém. Do podatelny Administrativního odboru se doručují zejména výsledky voleb (volby předsednictva atd.), oznámení o vzniku místního sdružení atp. Každý vedoucí odboru spravuje svoji podatelnu.
 • Do podatelny Technického odboru můžeš napsat, pokud máš jakýkoliv technický problém. Do podatelny Administrativního odboru se doručují zejména výsledky voleb (volby předsednictva atd.), oznámení o vzniku místního sdružení atp. Každý vedoucí odboru spravuje svoji podatelnu.
 • Přihlášení do většiny systému probíhá prostřednictvím pirátské identity, přičemž přihlašovací údaje jsou stejné jako na fóru.
 • Pokud chceš jakéhokoli člena kontaktovat e-mailem, mohlo by ti pomoci, že každý člen má mail ve tvaru “jmeno.prijmeni@pirati.cz”. Pokud si chceš nastavit pirátský e-mail, návod najdeš zde.

Kde získáš informace?

 • Jako první by ses měl NALODIT přes nalodeni.pirati.cz . Vyplněním profilu o sobě, svých zájmech a preferencích si zajistíš přísun informací, které Tě zajímají. Také tak dáš o sobě oficiálně vědět koordinátorovi krajského sdružení.
 • Pirátský WEB, který najdeš na stránkách https://www.pirati.cz/, obsahuje také mnoho aktuálních informací.
 • Dalším cenným zdrojem informací je Pirátská wiki. Nalezneš ji na adrese https://wiki.pirati.cz. K orientaci na wiki slouží úvodní stránka s rozcestníkem informací. Přihlásit se do wiki můžeš stejnými přihlašovacími údaji jako na fóru. Bývalo dobrým zvykem, že každý člen měl na wiki svůj profil. Odkaz na profil je vždy https://wiki.pirati.cz/lide/jmeno_prijmeni. Naše profily se ale nyní přesouvají na https://lide.pirati.cz/ a i Ty si tam můžeš založit svůj.
 • Pokud by tě zajímaly informace o fungování strany, jednací řád, stanovy, informace o odborech, návody či šablony, opět se můžeš podívat na Pirátskou wiki. V neposlední řadě je dobré sledovat Pirátské listy.
 • Pokud chceš získat informace o akcích, které se dějí (nejen) ve tvém kraji, podívej se na celostátní kalendář. Pro lepší orientaci má každá akce na začátku svého názvu označení (zkratku kraje), a to podle kraje, ve kterém se koná.
 • Pokud Tě zajímá, čeho Piráti dosáhli, mrkni na výsledky. Pro lepší zacílení použij filtr.

Chceš se potkat osobně? Může ti pomoci seznam pirátských center. Přijď se do nejbližšího centra podívat a poznat další piráty! Seznam pirátských center najdeš tady. Pokud si nejsi jistý/á, jestli je v době tvé plánované návštěvy centrum otevřené, obrať se na kontaktní osobu uvedenou v tabulce.

Jak se můžeš zapojit?

Nabízíme Ti tři základní možnosti, jak s námi spolupracovat.

 • Registrovaný příznivec - budeš mít možnost přispívat do našich online diskusí, mít právo být volen do komisí a ucházet se o kandidaturu do místních voleb pod pirátskou vlajkou.
 • Člen v Pirátské straně - pokud se staneš registrovaných příznivcem, více se zapojíš do naší práce, lépe se vzájemně poznáme a Ty budeš mít zájem, během několika měsíců se můžeš stát členem či členkou Pirátské strany.
 • Pokud zatím nevíš jakou formou se zapojit, pomáhat samozřejmě můžeš i bez registrace.
 • Aby jsi se mohl/a stát registrovaným příznivcem a později třeba i členem, je třeba mít vlastní

pirátskou identitu. Jak na ní se dozvíš v tomto videu. Na krajské úrovni: kontaktovat koordinátora pro daný kraj (seznam zde), který se s tebou sejde, a pobavíte se o tom, jak si spolupráci představuješ.

Na celostátní úrovni:

 • kontaktovat vedoucího nebo asistenta odboru, kterému chceš pomoci
 • zapojit se do týmu, který se zabývá agendou, která tě zajímá seznam resortních týmů je zde a

zapojení je možné také prostřednictvím krajských expertních týmů (KET) na fóru.

Vznik místního sdružení

 • Pro založení místního sdružení (MS) jsou potřeba minimálně 3 členové Pirátů. Ti musí stanovit název, vytyčit si oblast působnosti (okres, obec apod.) a pohlídat si, aby se oblast nového sdružení nepřekrývala s oblastí jiného MS. Obecně se doporučuje zakládat místní sdružení až ve chvíli, kdy členové vyvíjí dostatečnou aktivitu v místě působnosti.
 • Pravomoc rozhodovat o založení či zrušení místního sdružení, ukládání úkolů místnímu sdružení či změně základních náležitostí sdružení, má příslušné krajské fórum. Založení sdružení je tedy třeba projednat s členy v kraji (na fóru).
 • Na zahajovací schůzce si pak nové MS zvolí své předsednictvo a sepíše zakládací listinu, která obsahuje datum vzniku MS, jeho název a složení předsednictva. Samozřejmostí je zveřejnění zápisu na Pirátském fóru a doručení dokumentu o založení MS do podatelny Administrativního odboru.
 • Ideální cesta tedy je: stát se členem, aktivně se zapojovat do dění na krajské i místní úrovni, po nějakém čase založit místní sdružení.
Stále ještě tápeš, jak se zapojit? Chtěl by ses zeptat na něco, co se týká pirátů? Máš specifické znalosti a nevíš, jak a kde je využít? Není nic jednoduššího než kontaktovat vedoucí personálního odboru

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Personální odbor
adresát:
Členové, všechny bytosti
tag:
struktura, orgány, systémy
stav:
zastarávající
aktualizace:
27.11.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/navody/vitej_u_piratu.txt · Poslední úprava: 24.04.2024 09:20 autor: jana.kolarikova