• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Vítej u Pirátů

 • Víme, že začátky jsou těžké, a proto se budeme snažit ti je co nejvíce usnadnit ☺
 • Organizační struktura ti pomůže pochopit, jak to u pirátů funguje.
 • Nerozumíš řeči pirátského kmene? Seznam zkratek ti pomůže!

Republikové předsednictvo (RP)

 • Je statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany
 • Má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru
 • Ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti
 • Nyní máme předsednictvo v tomto složení:
 • Předseda: Ivan Bartoš
 • Místopředsedové: Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík

Republikový výbor (RV)

 • Více o RV najdete na wiki nebo na webu.
 • Pokud bys od Republikového výboru něco potřeboval/a, obrať se na jednatele RV nebo použij podatelnu.

Celostátní fórum

 • Je nejvyšším orgánem Pirátské strany
 • Celostátní fórum jsou všichni členové Pirátské strany

Ve výlučné působnosti:

 • zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov
 • volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů
 • projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany a výroční finanční zprávu
 • mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany

Kontrolní komise (KK) a Rozhodčí komise(RK)

 • Dohlíží na dodržování pravidel uvnitř Pirátské strany
 • Na KK je možné se obracet s podněty na prošetření a na KK s předběžnými otázkami ohledně výkladů předpisů
 • Pro lepší proudění informací mezi orgány a efektivnější řešení témat prolínajících se napříč strukturou vznikla platforma setkání výkonných orgánů strany (SVÝT). Jedná se o společné setkávání zástupců KPS, KK, RK, RP, RV, PPK, vedoucí odborů, vedoucí EP týmu a dalších klíčových osob.

Administrativní odbor

 • Spravuje informační systémy
 • Registruje příznivce a spravuje údaje
 • Vede seznam členů, zajišťuje administrativně proces přijímání
 • Organizuje zasedání a volby
 • Vedoucí odboru je Alice Hamalová, asisentkou je Lucie Spáčilová

Mediální odbor

 • Prezentuje Piráty na veřejnosti (spravuje kanály, např. Facebook)
 • Vydává jménem strany prohlášení sdělovacím prostředkům
 • Monituruje média
 • Propaguje akce strany
 • Vedoucím odboru je Vratislav Filípek, zástupcem vedoucího je Jiří Hoskovec

Personální odbor

 • Zapojuje dobrovolníky do činnosti strany
 • Pracuje s nováčky
 • Koordinuje hledání lidí pro plnění úkolů
 • Zastřešuje výběrová řízení
 • Zajišťuje proudění informací směrem ke členům
 • Zajišťuje pravidelné proškolování
 • Vedoucím odboru je Matěj Kubíček, zástupcem vedoucího Jakub Dedek, asistentkou Markéta Kafková, produkční Linda Kašpárková, HR admin zajišťuje Markéta Marková.
 • Koordinátory jednotlivých krajů naleznete zde

Technický odbor

 • Zajišťuje správu webu
 • Zařizuje vývoj systémů a správu technických systémů
 • Vedoucím odboru je Jan Hamal Dvořák

Zahraniční odbor

 • Komunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí
 • Vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních témat
 • Přináší do strany nápady osvědčené v zahranič
 • Vedoucím odboru je Veronika Murzynová

Finanční tým

 • Spravuje bankovní účty
 • Dohlíží na toky peněz ve straně
 • Vede účetnictví, sestavuje závěrku
 • Spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu
 • Agenda finančního týmu spadá pod kancelář České pirátské strany, vedoucím kanceláře je Aleš Krupa (ales.krupa@pirati.cz)

Pirátská pravidla

Pravidla, podle kterých funguje Pirátská strana, zabezpečují, že naše hospodaření zůstane transparentní a že nikdo nebude členům brát jejich práva. Mezi nejdůležitější pravidla můžeme zařadit:

Pirátské komunikační platformy

 • Jedním z komunikačních nástrojů je Pirátské fórum. Pokud se chceš stát členem Pirátů, doporučujeme se na fórum zaregistrovat a představit se ve vlákně zájemců o členství ve svém kraji. Seznam krajů nalezneš hned na úvodní stránce. Po přijetí je každému členovi přihlašovací jméno změněno podle tvaru “jméno.příjmení”. Pokud se takto rovnou zaregistruješ, žádná změna již nenastane. Návod pro používání fóra nalezneš zde.
 • Pro běžnou interní komunikaci používáme platformu Zulip. Pro videokonference Jitsi. Zápisy ze schůzí pak většinou v reálném čase děláme v CodiMD. Jako naše interní “cloudové” úložiště slouží Mrak . Pro pomoc s ovládáním kontaktuj krajského koordinátora nebo mrkni na wiki na návody.
 • Dalším nástrojem je tiketovací systém Redmine. V něm si Piráti evidují úkoly a jejich plnění. Nalezneš zde také podatelny jednotlivých odborů. Níže následuje několik příkladů použití podatelny. Do podatelny Finančního týmu spadají zejména žádosti o proplacení. Do podatelny Technického odboru můžeš napsat, pokud máš jakýkoliv technický problém. Do podatelny Administrativního odboru se doručují zejména výsledky voleb (volby předsednictva atd.), oznámení o vzniku místního sdružení atp. Každý vedoucí odboru spravuje svoji podatelnu.
 • Do podatelny Technického odboru můžeš napsat, pokud máš jakýkoliv technický problém. Do podatelny Administrativního odboru se doručují zejména výsledky voleb (volby předsednictva atd.), oznámení o vzniku místního sdružení atp. Každý vedoucí odboru spravuje svoji podatelnu.
 • Přihlášení do většiny systému probíhá prostřednictvím pirátské identity, přičemž přihlašovací údaje jsou stejné jako na fóru.
 • Pokud chceš jakéhokoli člena kontaktovat e-mailem, mohlo by ti pomoci, že každý člen má mail ve tvaru “jmeno.prijmeni@pirati.cz”. Pokud si chceš nastavit pirátský e-mail, návod najdeš zde.

Kde získáš informace?

 • Jako první by ses měl NALODIT přes nalodeni.pirati.cz . Vyplněním profilu o sobě, svých zájmech a preferencích si zajistíš přísun informací, které Tě zajímají. Také tak dáš o sobě oficiálně vědět koordinátorovi krajského sdružení.
 • Pirátský WEB, který najdeš na stránkách https://www.pirati.cz/, obsahuje také mnoho aktuálních informací.
 • Dalším cenným zdrojem informací je Pirátská wiki. Nalezneš ji na adrese https://wiki.pirati.cz. K orientaci na wiki slouží úvodní stránka s rozcestníkem informací. Přihlásit se do wiki můžeš stejnými přihlašovacími údaji jako na fóru. Bývalo dobrým zvykem, že každý člen měl na wiki svůj profil. Odkaz na profil je vždy https://wiki.pirati.cz/lide/jmeno_prijmeni. Naše profily se ale nyní přesouvají na https://lide.pirati.cz/ a i Ty si tam můžeš založit svůj.
 • Pokud by tě zajímaly informace o fungování strany, jednací řád, stanovy, informace o odborech, návody či šablony, opět se můžeš podívat na Pirátskou wiki. V neposlední řadě je dobré sledovat Pirátské listy.
 • Pokud chceš získat informace o akcích, které se dějí (nejen) ve tvém kraji, podívej se na celostátní kalendář. Pro lepší orientaci má každá akce na začátku svého názvu označení (zkratku kraje), a to podle kraje, ve kterém se koná.
 • Pokud Tě zajímá, čeho Piráti dosáhli, mrkni na výsledky. Pro lepší zacílení použij filtr.

Chceš se potkat osobně? Může ti pomoci seznam pirátských center. Přijď se do nejbližšího centra podívat a poznat další piráty! Seznam pirátských center najdeš tady. Pokud si nejsi jistý/á, jestli je v době tvé plánované návštěvy centrum otevřené, obrať se na kontaktní osobu uvedenou v tabulce.

Jak se můžeš zapojit?

Pirátská strana funguje jako dobrovolnická organizace. Vnitro-straničtí představitelé nejsou placeni. Piráti mají zavedenou svoji vlastní organizační strukturu, která ale nijak nebrání spontánnímu organizování akcí a jednotlivým projektům řadových členů. Jak se tedy můžeš zapojit?

Na krajské úrovni

 • můžeš kontaktovat koordinátora pro daný kraj (seznam zde), který se s tebou sejde, a pobavíte se o tom, jak si svoji činnost představuješ. Pro bližší informace ze svého kraje navštiv oblastní fóra.

Na celostátní úrovni

 • můžeš kontaktovat vedoucího nebo asistenta odboru, kterému chceš pomoci
 • se můžeš zapojit do týmu, který se zabývá agendou, která tě zajímá (seznam resortních týmů je zde); zapojení je možné také prostřednictvím krajských expertních týmů (KET) na fóru

Pokud máš nějakou myšlenku a chceš ji prodiskutovat s členy a příznivci, je možné ji sdílet na fóru, a zapojit tak do vnitrostranické diskuze. Pokud se jedná o nějakou konkrétní iniciativu či projekt, můžeš svou ideu zhmotnit v pracovním prostoru pro členské iniciativy.

Jako člen můžeš kandidovat do všech orgánů Pirátské strany. Pro zařazení do volby musíš získat nominaci od krajského sdružení, republikového předsednictva nebo skupiny členů. Do kontrolní či rozhodčí komise však můžeš kandidovat i jako registrovaný příznivec. Nicméně hlas příznivce v komisích je pouze poradní.

Vznik místního sdružení

 • Pro založení místního sdružení (MS) jsou potřeba minimálně 3 členové Pirátů. Ti musí stanovit název, vytyčit si oblast působnosti (okres, obec apod.) a pohlídat si, aby se oblast nového sdružení nepřekrývala s oblastí jiného MS. Obecně se doporučuje zakládat místní sdružení až ve chvíli, kdy členové vyvíjí dostatečnou aktivitu v místě působnosti.
 • Pravomoc rozhodovat o založení či zrušení místního sdružení, ukládání úkolů místnímu sdružení či změně základních náležitostí sdružení, má příslušné krajské fórum. Založení sdružení je tedy třeba projednat s členy v kraji (na fóru).
 • Na zahajovací schůzce si pak nové MS zvolí své předsednictvo a sepíše zakládací listinu, která obsahuje datum vzniku MS, jeho název a složení předsednictva. Samozřejmostí je zveřejnění zápisu na Pirátském fóru a doručení dokumentu o založení MS do podatelny Administrativního odboru.
 • Ideální cesta tedy je: stát se členem, aktivně se zapojovat do dění na krajské i místní úrovni, po nějakém čase založit místní sdružení.
Stále ještě tápeš, jak se zapojit? Chtěl by ses zeptat na něco, co se týká pirátů? Máš specifické znalosti a nevíš, jak a kde je využít? Není nic jednoduššího než kontaktovat vedoucího personálního odboru
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/navody/vitej_u_piratu.txt · Poslední úprava: 01.12.2021 08:31 autor: davidr