• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Vítej u Pirátů

 • Víme, že začátky jsou těžké, a proto se budeme snažit ti je co nejvíce usnadnit ☺
 • Organizační struktura ti pomůže pochopit, jak to u pirátů funguje.
 • Nerozumíš řeči pirátského kmene? Seznam zkratek ti pomůže!

Republikové předsednictvo

 • Je statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany
 • Má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru
 • Ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti
 • Nyní máme předsednictvo v tomto složení:
 • Předseda: Ivan Bartoš
 • Místopředsedové: Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera

Republikový výbor (Rv)

 • Více o RV najdete na wiki nebo na webu.
 • Pokud bys od Republikového výboru něco potřeboval/a, obrať se na asistentku, kterou je Kristina Kubcová (kristina.kubcova@pirati.cz), nebo použij podatelnu.

Celostátní fórum

 • Je nejvyšším orgánem Pirátské strany
 • Celostátní fórum jsou všichni členové Pirátské strany

Ve výlučné působnosti:

 • zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov
 • volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů
 • projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany a výroční finanční zprávu
 • mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany

Kontrolní komise (KK) a Rozhodčí komise(RK)

 • Dohlíží na dodržování pravidel uvnitř Pirátské strany
 • Na KK je možné se obracet s podněty na prošetření a na KK s předběžnými otázkami ohledně výkladů předpisů
 • Pro lepší proudění informací mezi orgány a efektivnější řešení témat prolínajících se napříč strukturou vznikla platforma setkání výkonných orgánů strany (SVÝT). Jedná se o společné setkávání zástupců KPS, KK, RK, RP, RV, PPK, vedoucí odborů, vedoucí EP týmu a dalších klíčových osob.

Administrativní odbor

 • Spravuje informační systémy
 • Registruje příznivce a spravuje údaje
 • Vede seznam členů, zajišťuje administrativně proces přijímání
 • Organizuje zasedání a volby
 • Vedoucí odboru je Alice Hamalová (alice.hamalova@pirati.cz), asisentkou je Lucie Spáčilová (lucie.spacilova@pirati.cz)

Mediální odbor

 • Prezentuje Piráty na veřejnosti (spravuje kanály, např. Facebook)
 • Vydává jménem strany prohlášení sdělovacím prostředkům
 • Monituruje média
 • Propaguje akce strany
 • Vedoucím odboru je Mikuláš Ferjenčík (mikulas.ferjencik@pirati.cz), zástupcem vedoucího je Jiří Hoskovec (jiri.hoskovec@pirati.cz)

Personální odbor

 • Zapojuje dobrovolníky do činnosti strany
 • Pracuje s nováčky
 • Koordinuje hledání lidí pro plnění úkolů
 • Zastřešuje výběrová řízení
 • Zajišťuje proudění informací směrem ke členům
 • Zajišťuje pravidelné proškolování
 • Vedoucí odboru je Jana Koláříková (jana.kolarikova@pirati.cz), zástupkyní vedoucí je Adéla Hradilová (adela.hradilova@pirati.cz), asistentkou Markéta Kafková (marketa.kafkova@pirati.cz), produkční Linda Kašpárková (linda.kasparkova@pirati.cz)
 • Koordinátory jednotlivých krajů naleznete zde

Technický odbor

 • Zajišťuje správu webu
 • Zařizuje vývoj systémů a správu technických systémů
 • Vedoucím odboru je Jan Hamal Dvořák (jan.hamal.dvorak@pirati.cz)

Zahraniční odbor

 • Komunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí
 • Vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních témat
 • Přináší do strany nápady osvědčené v zahranič
 • Vedoucím odboru je David František Wagner (david.wagner@pirati.cz)

Finanční tým

 • Spravuje bankovní účty
 • Dohlíží na toky peněz ve straně
 • Vede účetnictví, sestavuje závěrku
 • Spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu
 • Agenda finančního týmu spadá pod kancelář České pirátské strany, vedoucím kanceláře je Aleš Krupa (ales.krupa@pirati.cz)

Pirátští poslanci

 • Piráti mají poslanecký klub čítající 22 poslanců a poslankyň. Pokud vás zajímá, který poslanec má co na starosti, jak jsme na tom s plněním programových priorit a jaké aktivity poslanci vyvíjejí, podívejte se na Piráty ve sněmovně.
 • Mimo Piráty v Poslanecké sněmovně máme také tři pirátské zástupce v Europarlamentu.
 • Jednotlivým tématům, ke kterým se vážou reálná rozhodnutí pirátských zástupců, se věnují garanti. Garanti a jejich pracovní skupiny jsou týmy lidí, kteří se podrobně věnují vypracovávání našeho dlouhodobého programu.

Pirátská pravidla

Pravidla, podle kterých funguje Pirátská strana, zabezpečují, že naše hospodaření zůstane transparentní a že nikdo nebude členům brát jejich práva. Mezi nejdůležitější pravidla můžeme zařadit:

Pirátské komunikační platformy

 • Jedním z komunikačních nástrojů je Pirátské fórum. Pokud se chceš stát členem Pirátů, doporučujeme se na fórum zaregistrovat a představit se ve vlákně zájemců o členství ve svém kraji. Seznam krajů nalezneš hned na úvodní stránce. Po přijetí je každému členovi přihlašovací jméno změněno podle tvaru “jméno.příjmení”. Pokud se takto rovnou zaregistruješ, žádná změna již nenastane. Návod pro používání fóra nalezneš zde.
 • Pro běžnou interní komunikaci používáme platformu Zulip. Pro videokonference Jitsi. Zápisy ze schůzí pak většinou v reálném čase děláme v CodiMD. Jako naše interní “cloudové” úložiště slouží Mrak . Pro pomoc s ovládáním kontaktuj krajského koordinátora nebo mrkni na wiki na návody.
 • Dalším nástrojem je tiketovací systém Redmine. V něm si Piráti evidují úkoly a jejich plnění. Nalezneš zde také podatelny jednotlivých odborů. Níže následuje několik příkladů použití podatelny. Do podatelny Finančního týmu spadají zejména žádosti o proplacení. Do podatelny Technického odboru můžeš napsat, pokud máš jakýkoliv technický problém. Do podatelny Administrativního odboru se doručují zejména výsledky voleb (volby předsednictva atd.), oznámení o vzniku místního sdružení atp. Každý vedoucí odboru spravuje svoji podatelnu.
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.