• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Kauza Kristián

Přijato 28.1.2011
Vyšetřování -
Vyšetřovatel KK
Typ řízení Stížnosti člena na orgán strany
Účastníci řízení Předsednictvo KS Praha, Finanční odbor
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno -
Předání CF, RP, RK

Vyšetřování

Poradní vlákno.

Při vyšetřování komise postupovala společně, byly veřejně vyslechnuti svědci, shromážděny důkazní materiály z Finančního Odboru, zjišťován vztah Martina Brože k firmám Polygon a Kristián, a další skutečnosti.

Efektivita a rychlost práce komise byla poznamenána, změnou rozhodčí komise a tedy nejistotou jak a komu případ předat.

Usnesení

Komise dospěla k následujícímu usnesení (KK 003/2011):


Kontrolní komise při svém šetření dospěla k závěru, že PKS Praha porušilo postupy stanovené příslušnými předpisy strany, zejména Pravidla hospodaření a svým jednáním mohlo ohrozit finanční stabilitu strany tím, že schválilo objednávku, která nebyla kryta disponibilními prostředky a neměla oporu v rozpočtu.

Z údaje FO vyplývá, že faktura byla vystavena na částku 17.182Kč, zatímco z rozpočtu vyplývají výdaje 13.900Kč, z toho určeno 600Kč na internetové domény. Tedy i s rezervou předsednictva bylo možno teoreticky čerpat maximálně 13.300Kč. Ovšem ani tyto prostředky nebyly v době zadání objednávky disponibilní.

Kontrolní komise klasifikovala stav jako vysoce závažný dle §14 (3) StKK, proto bude věc předána rozhodčí komisi k dalšímu řízení. Zároveň žádá RK o prominutí jistoty v tomto řízení.


Usnesení bylo zveřejněno 25.5.2011, čímž bylo informováno CF, RP a Účastníci řízení
Předání RK provedl Jiří Rezek z mandátu předsedy KK.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.