• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet krajského sdružení Praha

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Praha
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Martin Brož, Ondřej Profant, Gabriela Antošová

(Částky v tis. Kč)

Příjmy celkem 13.9
Účelově určené příjmy 10.0
Volné příjmy 3.9
Výdaje celkem 13.9
—z toho krajské sdružení Praha 11.3
Rezerva předsednictva krajského sdružení 2.3
Internetové domény 0.6
Propagační materiály 8.4
—z toho MS Praha 7 a 8 2.6
Rezerva předsednictva místního sdružení 0.6
Propagační předměty (vlajky, plakáty, atd.) 2.0
Saldo rozpočtu 0.0

Odůvodnění

Účelově určené příjmy vycházejí z §3(2) rozpočtu České pirátské strany na rok 2010.

Volné příjmy byly spočítány podle §4(2) rozpočtu jako 2000 + (40-28)*27/168

Rozpočet schválilo krajské fórum dne 2. srpna 2010 v sídle strany.

Hlasování 10-0-0. Schváleno.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.