• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Neplatnost přijetí členů v Jihomoravském kraji

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 36/2013
účastníci:
Bc. Marcel Kolaja, Krajské sdružení Jihomoravský kraj
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2013-11-26
skončeno:
2014-01-14
stav:
odloženo
oblast:
přijímání členů

Přijata stížnost člena krajského sdružení Jihomoravského kraje Marcela Kolaji. Účastníkům dána lhůta k zaslání vyjádření a dodatečnému schválení do 15. 1. 2014. Krajské předsednictvo v Jihomoravském kraji zjednalo nápravu jen ohledně dvou členů. Republikovému předsednictvu zaslána výzva k vyjádření (dodatečné schválení při nefunkčním předsednictvu) do 17. 1. 2014, 20.00. Republikové předsednictvo zjednalo nápravu následující den. Kontrolní komise v závěrečné zprávě uvedla:

Napadené právní akty byly dodatečně schváleny a hledí se na ně, jak by takto byly schváleny od počátku. Protože kontrolní komise neshledala, že by byly porušeny předpisy, neshledala ani důvod k podání stížnosti ve veřejném zájmu a podání odložila.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.