• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Konání schůze v kuřáckých prostorech

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 13/2013
účastníci:
Mgr. Martin Kučera, Karel Fuzik
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2013-05-06
skončeno:
2014-01-14
stav:
odloženo
oblast:
zasedání

Člen místního sdružení Ostrava podal stížnost na předsedajícího, že se nemohl účastnit schůze, protože byla v kuřáckém prostoru. Zpravodaj zaslal účastníkům k vyjádření svůj předběžný pohled na věc. Kontrolní komise věc probrala na zasedání dne 13. 1. 2014 a jednomyslně se shodla na následujícím závěru:

Protože kontrolní komise sice shledala porušení předpisů, ale s odpůrcem je již vedeno jiné rozhodčí řízení (které se rovněž týká výkonu jeho funkce předsedy místního sdružení, viz KK 14/2013), vedle něhož by bylo toto rozhodčí řízení bez významu, neshledala kontrolní komise důvod k podání stížnosti ve veřejném zájmu a podání odložila.

Tento závěr je podrobně rozveden v odůvodnění ze dne 14. 1. 2014.

Kontrolní komise mimo jiné uvedla, že podle jejího názoru člen nemá právo na to, aby zasedání probíhalo v nekuřáckém prostoru, pokud není schválen odpovídající předpis nebo pokud nejde o vyloženě šikanózní jednání proti členovi.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.