• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Žádost o informace

 • Informace musí poskytovat státní orgány, kraje, obce a jiné
  hmac: : infoz:106:zadost
  veřejné instituce. Tyto instituce zákon nazývá povinné subjekty.
 • Žádost se podává e-mailem na adresu elektronické podatelny, kterou najdete v seznamu na portálu veřejné správy.

Žádost musí obsahovat:

 • název povinného subjektu,
 • odkaz na zákon o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno, příjmení, datum narození, bydliště a
 • případně doručovací e-mailovou adresu, pokud má být informace zaslána elektronicky.
Příklad žádosti o informace zaslané e-mailem

Od: jan.maly@pirati
Komu: epodatelna@senat.cz
Kopie / Skrytá kopie: infozadost@pirati.cz
Předmět: Žádost o informace ohledně kanceláře senátora

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o poskytnutí informací, jaké jsou podmínky na užívání kanceláře senátora v jeho volebním obvodě, kdo v ní může být zaměstnán, kdo v ní může pracovat jako dobrovolník nebo zaměstnanec jiného subjektu, zda je možné ji užívat i pro veřejné akce. Doručovat prosím v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu.

Děkuji a jsem s pozdravem

Povinný subjekt: Senát Parlamentu České republiky
Žadatel: Jan Malý, nar. 1.3.1990, bytem Stodolní 100, Praha 1

Úřad by vám měl maximálně do několika hodin zaslat potvrzení o tom, že vaše podání obdržel.

Jak dál postupovat?

Povinný subjekt vám musí poskytnout požadované informace v zákonné lhůtě 15 dnů od podání žádosti. Postupujte v řízení v závislosti na jednání povinného subjektu některou z následujících možností.

Povinný subjekt:

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.