• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Výzva k doplnění žádosti

 • Pokud žadatel neuvede všechny požadované údaje, je třeba tyto údaje doplnit.
 • Pokud jste použili náš generátor, tato situace by neměla nastat.
 • Požadované údaje podle zákona jsou:
  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • adresa místa trvalého pobytu,
  • e-mail na doručování.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.