• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Úhrada nákladů

 • Úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádosti o informace může povinný subjekt požadovat pouze za
  • kopírování, technické nosiče dat a výdaje s odesláním informací žadateli,
  • mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 • V jiných případech není povinný subjekt oprávněn požadovat úhradu nákladů.
 • Do doby, než žadatel uhradí náklady, nemusí povinný subjekt žadateli informace vydat.
 • Pokud nejste spokojeni s výpočtem nákladů, protože povinný subjekt požaduje větší úhradu, než je oprávněn, podejte stížnost.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.