• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Hrajeme svobodnou hudbu!

Nejeden drobný podnikatel opět na vlastní kůži pocítil praktiky Ochranného svazu autorského (OSA) a sdružení Intergram, když OSA deklaruje vůli tyto poplatky opět zdražit. Piráti na toto jednání už před lety odpověděli kampaní Hrajeme svobodnou hudbu! Přinášejí k výpalnému, které si autorské svazy nárokují, méně nákladné alternativy. Také Vaše provozovna může podle tohoto návodu ušetřit každý rok tisíce korun a navíc nepodporovat vydřiduchy!

Kampaň proti šikaně drobných podnikatelů Ochranným svazem autorským

Za co se vlastně platí? (klikněte pro zobrazení)

Za co se vlastně platí? (klikněte pro skrytí)

Za co se vlastně platí? (klikněte pro skrytí)

Pokud firma pouští hudbu k poslechu pro své zákazníky, považuje to OSA za „užití díla“. Buď hrajete hudbu z vlastního záznamu, nebo máte puštěné rádio či televizi – v tom případě zákon hovoří o „provozování vysílání“. Podle zákona nestačí, že rádio ochranným svazům za toto vysílání již jednou zaplatilo, ale platí se i za každé další užití. Stručně řečeno, když vám v lokále hraje rádio, jste provozovatel vysílání díla, a tedy ho sami užíváte.

OSA je kolektivní správce, který ze zákona zastupuje všechny umělce; dokonce i ty umělce, kteří o to vůbec nestojí. Jestliže platíte OSA, můžete pouštět hudbu bez omezení. Chcete-li platit méně nebo vůbec, musíte dodržet určité podmínky a hrát pouze hudbu, ke které máte licenční oprávnění.

Alternativy k OSA

Kampaň je zaměřena na provozovatele barů, restaurací, čajoven, obchodů, kadeřnictví a dalších provozoven bez televizního přijímače, která hudbu na pozadí využívají k dokreslení atmosféry. Nabízíme dvě zákonné varianty, díky kterým lze platit méně, nebo se placení poplatků vyhnout úplně:

Neplatíme výpalné!

1. Přejděte k levnější konkurenci!

První alternativou jsou komerční internetová rádia hrající díla autorů, které OSA nezastupuje a jejichž cena je výrazně nižší než poplatky, vyžadované autorskými svazy.

Komerční radio Jamendo (klikněte pro zobrazení)

Komerční radio Jamendo (klikněte pro skrytí)

Komerční radio Jamendo (klikněte pro skrytí)

Alternativa k OSA, cca 1400 Kč ročně podle velikosti prostorů.
Jamendo

  • Rádio Jamendo nabízí přes 370 tisíc titulů různých žánrů od rocku, přes elektro až po klasiku.
  • Informace o licencích pro veřejná místa najdete na webu webu Jamendo.com.
  • Pro jistotu – nestačí pouze spustit Jamendo, je nutné si licenci opravdu pořídit.

Hrajte svobodnou hudbu!

2. Hrajte svobodnou hudbu!

Druhou alternativou, jež umožňuje úplné oproštění od všech poplatků, je svobodná hudba, neboli hudba, jejíž autoři souhlasí s její produkcí bez jakýchkoli licenčních omezení.1) kterou si provozovatelé mohou stáhnout, nebo využít služeb rádií hrajících pouze svobodnou hudbu. V obou případech není třeba platit žádný poplatek.

Soundcloud (klikněte pro zobrazení)

Soundcloud (klikněte pro skrytí)

Soundcloud (klikněte pro skrytí)


Vyberte si variantu, která vám nejlépe vyhovuje. Tyto alternativy vyžadují splnění výše uvedených podmínek; při hraní klasického rádia nebo televize se placení poplatku OSA bohužel nelze vyhnout. Výhoda toho, že využijete některou z výše uvedených alternativ k OSA, spočívá v tom, že OSA u vás už může jen provádět kontroly, požadovat po vás součinnost ve sdělení co konkrétně hrajete za hudbu a autory, ale živit ji už nebudete. Jinak má OSA stejné postavení jako jakákoliv jiná společnost a svá případná obvinění musí prokázat.

Přijde-li k vám výběrčí poplatků, odevzdejte mu stručné oznámení, (které jsme pro vás připravili), předložte licenci Jamenda, nebo nechte, ať si zkopírují vaše paměťové médium, na němž máte svobodnou hudbu z naší kolekce i s licencemi a nic neplaťte, nepodepisujte. Nehrajete přeci žádnou hudbu od autorů zastupovaných OSA.

Kolik můžete ročně ušetřit?

Kolik můžete ročně ušetřit?

1) Svobodná hudba je například hudba vydaná podle licencí CC-BY-SA.
Hudba však není svobodná, pokud ji nelze užívat například komerčně (licence CC-BY-NC).
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.