• martin.svadlenka has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jak distribuovat svobodnou hudbu?

Pro distribuci svobodné hudby platí podobná pravidla jako pro pouliční kampaň. Čisté oblečení a boty, pokud možno placka, příjemné, zdvořilé vystupování. Samozřejmě, že můžete na provozovně odevzdat leták prvnímu prodavači, na kterého narazíte s tím, že mu v několika větách vysvětlíte, jak neplatit OSA či Intergramu, a co je to svobodná hudba.

Svobodnou hudbu můžete šířit sofistikovaněji

Většinou však není v zájmu obsluhy, aby během své pracovní doby poslouchala neznámý či omezený repertoár bez zpravodajství či možnosti přeladění na jinou stanici. Leták o Svobodné hudbě se tak může cestou k osobě odpovědné za provozovnu „ztratit“, nebo může být předán s (neúmyslně) dezinterpretačním komentářem. Oproti tomu je v zájmu provozovatele, aby neplatil výpalné OSA, Intergramu, OAZA nebo koncesionářské poplatky. Vyžádejte si tedy od obsluhy kontakt na vedoucího/provozovatele/odpovědnou osobu.

Vizitka

Leták tedy předejte přímo provozovateli, a to nejlépe spolu s Vaší vizitkou. Provozovatel tak získá na Piráty osobní vazbu. Bude pro něj určitě komfortnější řešit případné dotazy nebo obtěžování ze strany OSA přes Piráta, který mu informaci o možném osvobození se od výpalného doručil.

Noste s sebou

  • samozřejmě letáčky „Hrajeme svobodnou hudbu“
  • vytištěný dokument Odborné vyjádření ke svobodné hudbě, rozsudek Intergram, popřípadě další dokumenty, které ohledně svobodné hudby považujete za vhodné. Můžete je dát těm provozovatelům, kteří projeví vážnější zájem o provozování SH.
  • USB flashku s kolekcí svobodné hudby, kterou si provozovatel může během Vašeho výkladu zkopírovat.
  • „krabičku“ (viz. níže)

Demonstrujte přímo

Pokud usoudíte, že provozovatel opravdu vážně uvažuje o přechodu na svobodnou hudbu, vytáhněte trumf. „Krabičku“ se svobodnou hudbou! Buďto modely od Geniusu (SP i320 nebo SP i400) nebo Technaxx MusicMan mini. Můžete tak reproduktor postavit na pult, pustit jej a vítězoslavně konstatovat, že v případě hraní z tohoto zařízení opravdu nemusí provozovatel platit ani OSA, ani koncesionářské poplatky, prostě nic dalšího krom samotného nákupu krabičky a paměťového média. Větším provozovnám můžete doporučit výkonnější zařízení z tohoto seznamu.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
hudba/distribuce.txt · Poslední úprava: 10.02.2014 22:05 autor: Martin Svadlenka