• martin.svadlenka has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Často kladené otázky

Česká pirátská strana nezastupuje žádný komerční subjekt, ani sama nenabízí internetové vysílání. Uvedené informace vycházejí z našich zkušeností, kterými chceme pomoci živnostníkům. Pokud uzavíráte smlouvu s internetovým rádiem, je třeba se informovat o podrobnostech přímo u něj.

 • Je hraní svobodné hudby bezpečné?

  Je hraní svobodné hudby bezpečné?

  Při zveřejnění svobodné hudby dali její autoři výslovný souhlas s tím, aby byla hrána kdekoliv a kdykoliv to budou posluchači chtít. Nemůže samozřejmě ručit za soudní rozsudek ve vašem případě, nicméně vás můžeme ujistit, že již existuje rozsudek, ve kterém soud zamítl žalobu Intergramu a přikázal mu nahradit náklady právního zastoupení. Vedle našeho právního rozboru existují také stanoviska nezávislých advokátů, kteří náš postoj potvrzují.

 • Hraju hudbu z rádia SKY.fm, za které platím.
  Musím platit ještě OSA a Intergramu?

  Hraju hudbu z rádia SKY.fm, za které platím.
  Musím platit ještě OSA a Intergramu?

  Na webu sky.fm není uvedeno, že by licence jím udělovaná zahrnovala možnost hrát hudbu na pozadí v restauraci (tzv. provozování vysílání). To znamená, že pro jeho provozování je třeba licence udělovaná kolektivním správcem (OSA, Intergram), toto je bohužel dnes součástí zákonů naší země.

  Existují však také rádia, která vám licenci mohou poskytnout, neboť zastupují autory na základě uzavřených smluv. Takovým rádiem je například komerční internetové rádio Jamendo.com. Kromě Jamenda (které takovou licenci poskytuje) však existují i další rádia, která poskytují kolektivní správu a licencování hudby pro komerční použití podkresové hudby (skutečně není jen jedno). Můžeme doporučit např. Magnatune.com.

 • Obdržím od komerčního rádia jako je Jamendo nějaký doklad,
  kterým budu moci OSA prokázat legální užití?

  Obdržím od komerčního rádia jako je Jamendo nějaký doklad,
  kterým budu moci OSA prokázat legální užití?

  Jamendo.com na poskytnutou objednávku vystavuje doklad. Pokud si jeho službu zakoupíte, obdržíte číslovaný certifikát o licenci (vytisknete si ho z webu), kterým se můžete prokázat kolektivním správcům. Vybrat si můžete z řady kanálů. Zkušenost s jamendem máme dobrou, pokud Vás zajímají podrobnosti, doporučuji kontaktovat našeho člena Petra Holka z čajového klubu Shangri-la, http://www.shangri-la.cz/contact/.

 • Jak lze prokázat, že konkrétní autor je zastupován vybraným komerčním subjektem?

  Jak lze prokázat, že konkrétní autor je zastupován vybraným komerčním subjektem?

  Stejně jako v jakémkoliv jiném případě soukromého práva, je OSA povinna své oprávnění autora zastupovat prokázat. Majitel zařízení, pokud nehraje jeho hudbu, není povinen strpět jakékoliv obtěžování a může kontrolora OSA vykázat. Přesně řečeno není v takovém případě (pokud nehraje žádnou hudbu zastupovanou OSA/Integram) povinen prokazovat ani svou licenci, ani ji např. překládat do češtiny. K prokázání ho může vyzvat soud na základě zahájeného soudního sporu, k čemuž však zatím nikdy nedošlo.

  Jiná situace ovšem je, pokud je již živnostník ve smluvním vztahu s OSA nebo Intergram a na základě uzavřené smlouvy používá hudbu, jejíž použití je omezeno copyrightem. V takovém případě je povinen poskytnout při výkonu kolektivní správy nezbytnou součinnost a nechat kontrolora například zkontrolovat počet reproduktorů v provozovně.

 • Jaké jsou další možnosti kromě Jamenda?

  Jaké jsou další možnosti kromě Jamenda?

  Jednoduchým alternativním řešením, jak pouštět svobodnou hudbu, je použít naši kolekci svobodné hudby. Najdete ji na webové stránce http://hudba.pirati.cz. Tam si v pravém sloupci (zelené tlačítko) stáhnete velký soubor, který u sebe na počítači rozbalíte a hudbu z něho můžete v květinářství na pozadí bezplatně přehrávat. Výhoda je, že si hudbu můžete uzpůsobit podle svého, některou vymazat nebo jinou naopak přidat (na našem webu je vysvětleno, kde lze svobodnou hudbu získat). Také v tomto případě neplatíte vůbec žádné poplatky a hudba není závislá na internetovém připojení.

 • Platím koncesionářský poplatek za televizi.
  Musím platit ještě OSA, když mám v restauraci puštěnou televizi?

  Platím koncesionářský poplatek za televizi.
  Musím platit ještě OSA, když mám v restauraci puštěnou televizi?

  Ano. Koncesionářský poplatek je v podstatě majetková daň za vlastnictví televize a OSA a dalším kolektivním správcům se platí za užití autorských děl a dalších artefaktů chráněných autorským zákonem, kdy v právním slova smyslu jde o tzv. další užití díla. Přičemž za každé užití díla mají autoři, případně jiné skupiny osob (např. výkonní umělci, pořizovatelé zvukových a zvukovo-obrazových záznamů) právo na odměnu, kterou za ně pak vybírají tzv. kolektivní správci jako je OSA a INTERGRAM. Paradoxní je, že provozovatel televizní stanice těmto organizacím platí rovněž, nicméně stávající právní úprava je prostě taková.

 • Mám v hospodě pouze rádio, musím platit autorské poplatky?

  Mám v hospodě pouze rádio, musím platit autorské poplatky?

  Pokud se jedná o přijímání rádiového vysílání, které je učeno i k poslechu návštěvníků hospody, tak ANO. Při poslechu internetového rádia to je obtížnější. Podstata problému je v tom, že autorům a dalším (výkonným umělců, pořizovatelům zvukových a zvukovo-obrazových záznamů) je třeba za veřejnou produkci tohoto typu platit odměnu. Pokud jsou zastoupeni nějakým způsobem kolektivními správci, tak ti za ně vybírají odměnu. Teoreticky si lze představit, že by se nějakým mechanismem ona odměna k autorům dostávala jinak. Prakticky se to řeší obtížně, ale neznamená to, že to řešit nelze. Důkazem toho je např. projekt internetového rádia Jamendo.

 • Pouštíme v hospodě pouze zprávy, musíme platit autorské poplatky?

  Pouštíme v hospodě pouze zprávy, musíme platit autorské poplatky?

  Platit se musí vždy, když je nějakým veřejným způsobem užíván repertoár kolektivních správců (tedy díla a další artefakty, jejíž tvůrce zastupují kolektivní správci). Je sice pravda, že u zpráv těch autorských děl moc není. Nelze však zcela vyloučit, že by se autorská díla na zpravodajském kanále nevyskytovala (už např. znělky pořadů musel někdo složit a nahrát). Je však zřejmé, že autorských děl je tam zcela marginální množství oproti běžnému televiznímu programu. Nicméně tam jsou, a proto se platit má. Mělo by to však být zohledněno ve výši placené odměny.

 • Sledujeme v restauraci pouze sportovní kanály, musíme platit autorské poplatky?

  Sledujeme v restauraci pouze sportovní kanály, musíme platit autorské poplatky?

  Je to obdobné jako u předchozí otázky. Platit se musí vždy, když je nějakým veřejným způsobem užíván repertoár kolektivních správců (tedy díla a další artefakty, jejíž tvůrce zastupují kolektivní správci). Je sice pravda, že na sportovních kanálech těch autorských děl moc není. Nelze však zcela vyloučit, že by se autorská díla na sportovním kanále nevyskytovala (už např. znělky pořadů, hymny klubů atd. musel někdo složit a nahrát). Je však zřejmé, že autorských děl je tam zcela marginální množství oproti běžnému televiznímu programu. Nicméně tam jsou, a proto se platit má. Mělo by to však být zohledněno ve výši placené odměny.

 • Hrajeme v restauraci pouze nahrávky místních kapel, musíme platit autorské poplatky?

  Hrajeme v restauraci pouze nahrávky místních kapel, musíme platit autorské poplatky?

  Za předpokladu, že členové těchto kapel hrají hudbu, kterou si samo složili a nahráli (nejlépe na nekomerční nahrávku, která není určena k obchodním účelům), a nejsou zastoupeni kolektivním správcem, tak není třeba platit kolektivním správcům. Autorská práva a práva výkonných umělců a práva pořizovatelů zvukového záznamu vypořádáte přímo s těmito autory a umělci licenční smlouvou. Licenční smlouva nemusí být uzavírána písemně, stačí ústně, nicméně pro případné soudní řízení s kolektivním správcem by nebylo od věci takovou smlouvu uzavřít v písemné podobě. Smlouva nemusí být nikterak dlouhá, stačí jen obecné prohlášení autorů, výkonných umělců a pořizovatelů zvukových záznamů nastylizované např. takto: „Potvrzuji, že jsem panu ………….. udělil licenci k veřejnému provozování mých děl, uměleckých výkonů ze záznamů pořízených nikoli k obchodním účelům, jakož i záznamů samotných, které jsem mu dne ……. na tomto záznamu předal + podpis umělce“. Případně je možné využít podrobnějšího typu licenční smlouvy např. tohoto - Licenční smlouva o užití autorského díla.

 • Dostal jsem výzvu od OSA/Intergramu, že s nimi musím uzavřít smlouvu.
  Mám to podepsat?

  Dostal jsem výzvu od OSA/Intergramu, že s nimi musím uzavřít smlouvu.
  Mám to podepsat?

  Jak vyplývá z našeho právního rozboru, takovou smlouvu není třeba podepisovat, pokud hrajete svobodnou hudbu nebo máte platnou licenční smlouvu k provozování vysílání. Pokud se OSA ohání tzv. „zásadou potenciální recepce“, pak jde z její strany o dezinterpretaci soudních rozhodnutí, která se týkala hraní televizí v hotelových pokojích, kde si může zákazník pustit cokoliv, nikoliv provozování vysílání v restauraci, kde hraje pouze svobodná hudba na základě platné licence. Ačkoliv společnost vyhrožuje žalobou, jediný dosud známý spor o svobodnou hudbu Intergram prohrál.

Soubory ke stažení

Doplňkové soubory

Podrobnější a odbornější informace

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
hudba/faq.txt · Poslední úprava: 30.04.2014 23:31 autor: Martin Svadlenka