• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Válka s kolektivními správci

Vyvíjí na Vás kolektivní správci při vykonávání Vaší živnosti (restaurace, čajovna, kadeřnictví, obchod…) nátlak, abyste jim podepsali licenci, o které jste nikdy neslyšeli? Snaží se Vás OSA, OAZA nebo Intergram přimět k zaplacení různých poplatků za produkci hudby ve Vašem zařízení, i když pouštíte pouze hudbu nezávislých autorů, od kterých k tomu máte svolení? Uzavřeli jste smlouvu s internetovým rádiem typu Jamendo, ale kolektivní správci Vám stále zasílají upomínky k zaplacení? Stáhli jste si kolekci Svobodné hudby z našich stránek, ale kontrolory to přesto neodradilo? Pirátská strana spustila kampaň, která má za účel pomoci drobným živnostníkům v jejich boji proti neoprávněným nárokům kolektivních správců.

Válka s kolektivními správci

Jak požádat o pomoc?

Stáhněte si následující formuláře, které obsahují podrobný návod, jak docílit toho, aby Vám Piráti nejen poskytli možnost Vaši kauzu konzultovat a případně medializovat, ale zároveň Vás i právně podpořili.

Formulář 1: Zájemci o právní pomoc

Formulář 2: Plná moc

Formulář 3: Příkazní smlouva

Kdo mě bude zastupovat?

Za Pirátskou stranu Vás bude zastupovat doktor Šalomoun, který se specializuje na spory související s autorským zákonem. Více informací o námi zprostředkovaném právním zástupci si můžete přečíst zde:

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

Doktor Šalomoun Pracuje jako samostatný advokát od roku 2008, specializující se na směnečné právo, právo na ochranu osobnosti a právo duševního vlastnictví. Tvůrce webové aplikace umožňující zdarma vygenerování smluv - http://www.pravnipraxe.eu/

Advokát zastupující klienty v takových sporech jako vytvoření falešného (erotického) facebookového profilu, porušování autorských práv nejrůznějších autorů (spisovatelů, výtvarníků, architektů) nebo vymáhání výpalného od kolektivních správců. Zastupuje několik lázeňských zařízení vedoucích spory s kolektivními správci (OSA, Intergram) o úhradu poplatků za televize na pokojích pacientů v lázních. Teprve na základě jeho úspěchu u Nejvyššího soudu se začalo měnit nazírání nižších soudů na danou problematiku.

Působí na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně jako externí vyučující Práva duševního vlastnictví, zejména pak autorského práva.

Vzdělání

2011: Státní doktorská zkouška v doktorském studijním oboru teoretické právní vědy, ve studijním oboru Občanské právo. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně: Studium v doktorském studijním programu teoretické právní vědy. (Disertační práce: Právní aspekty humoru.) Knižně vyšlo jako Právní aspekty humoru, Praha – C.H.BECK, 2011, 183 s.

2003: Státní rigorózní zkouška v oboru Právo: Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta. (Rigorózní práce: Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl v teorii a praxi.) Knižně vyšlo jako Ochrana názvů postav a příběhů uměleckých děl, 2. vydání, Praha – C.H.BECK, 2009, 180 s.

2002: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda. (Diplomová práce: Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl.)

1999: Janáčkova Academie Múzických Umění v Brně: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika. (Diplomová práce: Humor seriálu Simpsonovi.)

Mohou mi Piráti opravdu pomoci?

Piráti ve svém postupu proti kolektivním správcům už nejednou prokázali, že jsou schopni se hravě postavit i zdánlivě nedotknutelnému nepříteli. Kupříkladu díky kampani Hrajeme svobodnou hudbu, která byla zahájena v pražské čajovně Shangri-la, ušetřili Piráti drobným podnikatelům tisíce až desetitisíce korun ročně. Dalším úspěchem byl rozsudek týkající se hospody Pohoda, který získal člen Pirátů René Vaněček. Doktor Šalomoun má navíc řadu zkušeností z lázeňského procesu.

Koho mám kontaktovat?

Pokud splňujete všechny potřebné podmínky a vyplnili jste výše uvedené formuláře, zašlete jejich skeny s veškerou dokumentací k Vašemu případu na adresu hudba@pirati.cz.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
stanoviska/valkaskolektivnimispravci.txt · Poslední úprava: 18.04.2020 13:23 autor: petr.vileta