• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

\storno: Cestovné

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 950/2016
číslo:
950
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
hospodář:
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
položka:
Rezerva předsednictva
zdroj:
volné peníze
záměr:
Pořádání republikového výboru 28.-29.1.2017
název:
Cestovné
příjemce:
Lukáš Bartoň
účet:
670100-2201953763/6210
částka:
-0.00
doklad:
doc04598120170201142728.pdf t13927798.pdf t13928589.pdf
podáno:
2017-02-06
rest:
-1

Poznámka žadatele: Celkem 3 pdf doklady (4 stvrzenky)

Plzen Praha Olomouc 140 621 = 761 Kč Olomouc Praha Plzen 220 161 = 381 Kč

nahrané doklady: doc04598120170201142728 t13927798 t13928589


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.