• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

roznos volebních novin

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 740/2014
číslo:
740
složka:
Jihočeský kraj
hospodář:
Ivo Vlasatý
položka:
Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice
záměr:
roznos volebních novin
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
Česká pošta, s.p.
účet:
0133715683/0300
vs:
5102524758
ks:
0308
částka:
-16431.60
doklad:
fa-spolecnecb_10.pdf
podáno:
2014-12-27
proplaceno:
2014-11-02
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-jihocesky-kraj-f304/spolecne-cb-proplaceni-roznosu-novin-t26684.html

Poznámka žadatele: Společně pro České Budějovice


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.