• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Cestovné na sjezd Rakouských Pirátů

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 689/2014
číslo:
689
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Cestovné na sjezd Rakouských Pirátů
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Mikuláš Peksa
účet:
2800201977/2010
částka:
-1250.00
doklad:
cestovné
podáno:
2014-11-26
proplaceno:
2014-11-27
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-zahranicniho-odboru-f231/zadost-o-schvaleni-vydaje-t27367.html#p368094

Poznámka žadatele: Cestovné autem: Praha - Linz a zpět. Vzdálenost 250 km, celkem tedy 250 * 2 * 2.5 = 1250.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.