• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vrácení půjčky na cestovné do Bruselu

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 66/2014
číslo:
66
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Vrácení půjčky na cestovné do Bruselu
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Zahraniční odbor
účet:
2100048174/2010
vs:
120100
částka:
6115.97
doklad:
img.jpg
img_0001.jpg
jizdenka_do_ovy.png
scan3.jpeg
scan34.jpeg
bruseldetails.png
podáno:
2014-04-09
proplaceno:
2014-04-15

Poznámka žadatele: Částka neproplacena kanceláří PP-EU celá, tzn. zbytek jde z kapitoly ZO. Výpočet: Z kanceláře PP-EU jsem obdržela 10 539,28,- Kč (viz scany výpisů z účtu). Za jízdenky po Bruselu se utratilo 4423,31,- Kč ([119 EUR*ČNB střed z 20.3.2014 → 27,49] + 423 + 720). Toto si účastníci platili ze svého a bylo jim to proplaceno. Zbytek se vrací straně, tzn. 10 539,28 - 4423,31 = 6115,97,- Kč.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.