• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • Lukas.Novy má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst

Komunitní centrum Plzeň

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 61/2014
číslo:
61
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
hospodář:
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
položka:
projektové čerpání
záměr:
Komunitní centrum Plzeň
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Helena Jarolímková
účet:
282361743/0300
vs:
2014010
ks:
308
částka:
-12000.00
doklad:
faktura_kc_plzen.pdf
podáno:
2014-04-02
proplaceno:
2014-04-03
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-plzensky-kraj-f415/hlasovani-o-projektu-poradna-kontaktni-kancelar-prostor-t21179.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.