• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

plavba do sněmovny_pronájem solární lodě SUN RIVER

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 614/2017
číslo:
614
rok:
2017
název:
plavba do sněmovny_pronájem solární lodě SUN RIVER
složka:
Volební tým
položka:
Volební kampaň do sněmovny
hospodář:
Jiří Hoskovec
záměr:
Dobrovolnická kampaň
usnesení:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-15-2017-schvaleni-volebniho-rozpoctu-a-zameru-r-h-1-k-t36670-10.html
druh:
Volební výdaj
příjemce:
lng. Miroslav Cink
účet:
585774/0300
vs:
1707
ks:
0308
částka:
-16000.00
doklad:
pronajem_olami_lode_sun_river.pdf
podáno:
2017-08-15
proplaceno:
2017-08-16

Poznámka žadatele: Platba za pronájem solární lodě SUN RIVER se službami s tím souvisejícími ve dnech 17.8. až 20.8.2017 včetně.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.