• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Dodatečný vklad na volební účet Občané pro Olomouc

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 601/2014
číslo:
601
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
Ing. et Ing. Martin Šmída
položka:
Propagace, pořádání akcí
záměr:
Dodatečný vklad na volební účet Občané pro Olomouc
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Česká pirátská strana
účet:
2200623527/2010
částka:
-10000.00
doklad:
není potřeba
podáno:
2014-11-15
proplaceno:
2014-11-15
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-olomoucky-kraj-f310/dodatecna-vklad-opo-t26978.html

Poznámka žadatele: Vložené peníze budou čerpány v souladu se schváleným volebním pracovním rozpočtem.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.