• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

pořízení plakátů Stříbro

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 590/2014
číslo:
590
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
hospodář:
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
položka:
projektové čerpání
záměr:
pořízení plakátů Stříbro
účel:
veřejné peníze
příjemce:
WAU! Studio s.r.o.
účet:
2602280379/0800
vs:
140100119
ks:
0308
částka:
-6699.00
doklad:
stribro_d_nova.pdf
podáno:
2014-11-11
proplaceno:
2014-11-12
souhlas:
https://forum.pirati.cz/plzensky-kraj-f89/komunalni-kampan-ag-zadost-o-prispevek-t25765-10.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.