• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Tisk letáků pro komunálky v Turnově, roznos, atd.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 564/2014
číslo:
564
složka:
Krajské sdružení Liberecký kraj
hospodář:
Ondřej Kolek
položka:
Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobné)
záměr:
Tisk letáků pro komunálky v Turnově, roznos, atd.
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Daniela Weissová
účet:
265659230/0300
částka:
-2143.00
doklad:
lik-turnov2014-1.pdf
podáno:
2014-10-30
proplaceno:
2014-11-01
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/komunalky-2014-lik-turnov-t26989.html#p363089

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.