• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

PaRo Špaček kampaň

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 546/2014
číslo:
546
složka:
Přímá demokracie
hospodář:
Ivo Vlasatý
položka:
Veřejné přednášky na téma přímé demokracie
záměr:
PaRo Přednášky - přímá demokracie
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Libor Špaček
účet:
2204097245/6210
částka:
-3613.00
doklad:
untitled_1_.pdf
untitled_2_.pdf
paragony.jpg
podáno:
2014-10-29
proplaceno:
2014-11-04
souhlas:
https://forum.pirati.cz/participativni-rozpocet-f687/verejne-prednasky-na-tema-prime-demokracie-t25446-20.html#p363485

Poznámka žadatele: částka je navýšena o cestovné o které žádá ve vlákně se souhlasem ( 260*2,50=650 Kč)


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.