• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

benzín

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 523/2016
číslo:
523
rok:
2016
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Alexandr Mansurov
položka:
Zahraniční cesty a spolupráce
zdroj:
volné peníze
záměr:
Cestovné na PPI GA - M. Peksa, F. Kopřiva, F. Navrkal + M. Peksa zpět
název:
benzín
příjemce:
Mikuláš Peksa
účet:
2800201977/2010
částka:
-1875.00
doklad:
cestovné
podáno:
2016-09-28
proplaceno:
2016-10-04
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/4010

Poznámka žadatele: Jízda Praha-Berlín a zpět (2x 350 km) + pojíždění po Berlíně a zajížďka do Děčína (50 km).


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.